ขก.พร้อมจัดงานใหญ่ บุญคูณเมือง” วิถี New normal  2-6 ธ.ค.63 นี้

ทน.ขก.เตรียมจัดงานใหญ่ “บุญคูณเมือง” วิถี New normal  2-6 ธ.ค.63  อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร่วมพิธีสวดมนต์เมือง ฟ้อนบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่น
เทศบาลนครขอนแก่นประชุมเตรียมจัดงานบุญคูนเมืองขอนแก่น วิถี New normal ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมจัดงานบุญคูนเมืองขอนแก่น ประจำปี 2563 ในปีนี้ ระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่นเพื่อเป็นการทำบุญเมืองและสมโภชศาลหลักเมืองขอนแก่น พร้อมกับส่งเสริมให้ประชาชนชาวขอนแก่นอยู่ดีมีสุข นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลและความสมานฉันท์
โดยมีกิจกรรม อาทิ พิธีชุมชนเทวดา พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่น พิธีถวายขันหมากเบ็ง พานบายศรี พิธีสวดนพเคราะห์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น สวดมนต์เมือง และอธิษฐานจิต พิธีตักบาตรวันพ่อแห่งชาติ (รักพ่อ ไม่มีวันพอเพียง) และโรงทาน เป็นต้น ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้า ทางเทศบาลนครขอนแก่นจะแจ้งให้ทราบในครั้งต่อไป 
แสดงความคิดเห็น