ใจบุญ!!มูลนิธิโตโยต้าฯ’มอบทุนกว่า 2.3 ล้านบาท ให้ นศ.มข.

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย จับมือ มข. มอบ 140 ทุน กว่า 2.3 ล้านบาท มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาเด็กอีสานขับเคลื่อนไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย พร้อมด้วย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย แก่ นักเรียน นักศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 ในการนี้มีคณะกรรมการมูลนิธิโตโยต้าฯ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมออดิทอเรียมอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิธีการเริ่มจาก รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน ต่อจากนั้นเป็นพิธีมอบทุนการศึกษาฯ ซึ่งในปีการศึกษา 2563 นี้ มูลนิธิให้การสนับสนุนทุนการศึกษา แก่ นักเรียน นักศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 140 ทุน ดังนี้ ทุนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ทุนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 25 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ทุนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 25 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 60 ทุน ทุนละ 20,000 บาท ภายหลังพิธีมอบทุนการศึกษาฯ คุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ได้ กล่าวให้โอวาท ต่อจากนั้น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึก

คุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยคุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย กล่าวว่า เป็นเวลาหลายปีที่ผมและคณะได้มามอบทุนการศึกษาด้วยตนเอง และมีความยินดีที่ได้มาพบกับเด็ก ๆ และ เยาวชน มูลนิธิได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้นโยบายการส่งเสริม และ พัฒนาการศึกษาของเด็กในวัยเรียนในทุกระดับชั้น โดยดำเนินการมากว่า 28 ปีแล้ว ภายใต้พันธกิจหลัก 3 ประการ ได้แก่ การมอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในทุกระดับชั้น ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กในวัยเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ทัดเทียมนานาประเทศ และ สนับสนุนองค์กรสาธารณกุศลอื่น ๆ ที่มุ่งมั่นในการทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างแท้จริง ที่ผ่านมาทางมูลนิธิได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนทั่วประเทศ ใน 4 ภูมิภาคไปแล้วกว่า 16,000 ทุน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา ถึงระดับชั้นปริญญาตรี เพื่อให้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคคล ยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อให้พวกเรา ได้นำวิชาชีพที่ร่ำเรียนไปประกอบสัมมาอาชีพที่สามารถสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัว เพื่อสร้างสังคมที่สมบูรณ์ หวังว่าพวกเราทุกคนจะเติบโตขึ้นมาเป็นคนดี เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ ทำให้ครอบครัวบ้านเมืองของเราเจริญสืบไป

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า จากประวัติความเป็นมาของการมอบทุนการศึกษา ของมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยที่ผ่านการดำเนินงานร่วมกันกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นระยะเวลายาวนานมาถึง 17 ปี นับว่าเป็นตัวอย่างอันดีในการช่วยเหลือ เกื้อกูล ซึ่งกันและกันในสังคม มูลนิธิได้สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนจนสำเร็จการศึกษา ได้สร้างอนาคตให้แก่เยาวชนที่ขาดโอกาส ได้สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่นรู้สึกซาบซึ้งใจ ในกุศลเจตนารมณ์ของมูลนิธิเป็นอย่างยิ่ง ขอขอบคุณมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

น.ส.สุภาพร วังคำ ตัวแทนผู้ได้รับทุนกล่าวขอบคุณถึงโอกาสที่ตนเองได้รับว่า ตนเองเป็นนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรุ่นที่ 1 ปีพ.ศ 2553

“ดิฉันได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่จาก มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ที่มอบทุนการศึกษาให้กับดิฉันปีละ 72,000 บาท ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนสำเร็จการศึกษา ซึ่งจำนวนเงินทุนที่ดิฉันได้รับมากกว่ารายได้รวมของครอบครัวทั้งปีเลยทีเดียว โดยเงินทุนดังกล่าวทำให้ไม่ต้องวิ่งเต้นกู้เงินนอกระบบ หรือ กู้ กยศ.ให้เป็นภาระในการหาเงินชดใช้เมื่อสำเร็จการศึกษา ดิฉันสำเร็จการศึกษาตามเวลาที่หลักสูตรกำหนดในปี 2557 และได้เข้าปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพที่โรงพยาบาลด่านซ้าย ซึ่งเป็นโรงพยาบาล อำเภอบ้านเกิดของดิฉัน ทำให้ได้ดูแล และ ส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร ตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิ และ ได้ดูแลพ่อแม่พี่น้องให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย และ สิ่งที่ภูมิใจในปัจจุบันคือดิฉันได้รับแต่งตั้งเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการเรียบร้อยแล้ว”

“ดิฉันอยากจะสะท้อนให้น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุน ณ ที่ประชุมแห่งนี้ได้ตระหนักว่าน้อง ๆ คือผู้โชคดีที่ได้รับโอกาสจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เช่นกัน การได้รับทุนการศึกษาเป็นเหมือนเครื่องคอยย้ำเตือนให้คิดเสมอว่า ต้องตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตของตนเอง เพื่อครอบครัว และ ที่สำคัญที่สุด เพื่อตอบแทนเจ้าของทุน เพราะการที่เด็กทุนตั้งใจเรียน เรียนจบมีงานทำ ตอบแทนสังคมก็คือเป้าหมายสูงสุดของเจ้าของทุนนั่นเอง”น.ส.สุภาพร กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยได้มอบทุนการศึกษา ประเภทนักศึกษา สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา ซึ่งการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาในระดับภูมิภาค เป็นการแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกล มุ่งหวังที่จะพัฒนาเยาวชนไทยได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้ผู้ที่รับโอกาสพัฒนาไปเป็นผู้ให้ ตลอดจนนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาชุมชนและประเทศต่อไป

แสดงความคิดเห็น