อุทยานภูเวียงชวนนทท.‘นำขยะคืนถิ่น’หวังลดขยะตกค้าง

อุทยานแห่งชาติภูเวียง จ.ขอนแก่น  จัดโครงการขยะคืนถิ่นนำถุงดำมาแจกจ่ายให้นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการด้วยการนำออกขยะไปทิ้งนอกพื้นที่อุทยานฯ พร้อมนำขยะมาแลกรับของที่ระลึก
วันที่ 30 ตุลาคม 63  อุทยานแห่งชาติภูเวียงได้จัดกิจกรรมขยะคืนถิ่น โดยแจกถุงดำแก่นักท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวนำขยะที่ได้นำเข้าไป กลับออกมานอกอุทยานแห่งชาติและแลกรับของที่ระลึกบริเวณด่านเก็บค่าบริการ โดยนักท่องเที่ยวได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
โดยกิจกรรมขยะคืนถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวนำขยะไปทิ้งนอกอุทยานแห่งชาติเพื่อ ลดปริมาณขยะจากกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภายใต้หลักการโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ภายใต้การเร่งขับเคลื่อนของ ธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามนโยบายของ วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันการดำเนินการ “ลดปริมาณขยะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ” ต่าง ๆ ทั่วประเทศ กำลังเป็นไปอย่างเข้มข้นเต็มสูบ

ที่มา:อุทยานแห่งชาติภูเวียง – Phu Wiang National Park

แสดงความคิดเห็น