อุดรฯแชมป์อีสาน!!‘สนามบิน’คนใช้มากสุดเดือนต.ค.ปี’63 ขอนแก่น อันดับ 2

‘กรมท่าอากาศยาน’เผยยอดผู้โดยสารประจำเดือน ต.ค. 63 ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช อันดับ1ประเทศ อุดรฯครองแชมป์อันดับ 1 อีสาน ขอนแก่นอันดับ 2 

เว็บไซต์ ‘ประชาชาติธุรกิจ’ รายงานว่า  จากสถิติข้อมูลการขนส่งทางอากาศของกรมท่าอากาศยานพบว่า ปี 2563 เดือนตุลาคมที่ผ่านมา ท่าอากาศยานภายใต้การดูแลกรมท่าอากาศยาน เปิดให้บริการจำนวน 22 ท่าอากาศยานทั่วประเทศไทย

มียอดผู้โดยสารใช้บริการ 1,039,554 คน 9,581 เที่ยวบิน แต่เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน ปี 2562 ซึ่งมีท่าอากาศยานภายใต้การดูแลกรมท่าอากาศยาน จำนวน 21 ท่าอากาศยานทั่วประเทศ โดยมียอดผู้โดยสารใช้บริการ 938,811 คน 8,628 เที่ยวบิน จะเห็นได้ว่าจำนวนผู้โดยสาร และเที่ยวบินเริ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยช่วงเดือนตุลาคม ปี 2563 พบว่า ท่าอากาศยานที่มีจำนวนผู้โดยสารเป็น 10 อันดับแรก

คือ 1.ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช มีจำนวนผู้โดยสารตลอดทั้งปีอยู่ที่ 161,435 คน 1,600 เที่ยวบิน รองลงมา คือ 2.ท่าอากาศยานอุดรธานี ผู้โดยสาร 148,892 คน มี 1,318 เที่ยวบิน ตามมาด้วย 3.ท่าอากาศยานขอนแก่น ผู้โดยสาร 126,139 คน มี 1,044 เที่ยวบิน 4.ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ผู้โดยสาร 111,516 คน มี 862 เที่ยวบิน

5.ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ผู้โดยสาร 105,720 คน มี 959 เที่ยวบิน 6.ท่าอากาศกระบี่ ผู้โดยสาร 94,419 คน มี 792 เที่ยวบิน 7.ท่าอากาศยานตรัง ผู้โดยสาร 51,968 คน มี 386 เที่ยวบิน 8.ท่าอากาศยานพิษณุโลก ผู้โดยสาร 37,907 คน มี 364 เที่ยวบิน 9.ท่าอากาศยานน่านนคร ผู้โดยสาร 33,907 คน มี 364 เที่ยวบิน และ 10.ท่าอากาศยานสกลนคร ผู้โดยสาร 28,768 คน มี 254 เที่ยวบิน

ทั้งนี้ ช่วงเดือนกันยายน ปี 2563 พบว่า ท่าอากาศยานที่มีจำนวนผู้โดยสารเป็น 10 อันดับแรก คือ 1.ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช มีจำนวนผู้โดยสารตลอดทั้งปีอยู่ที่ 156,905 คน มี 1,420 เที่ยวบิน รองลงมาคือ 2.ท่าอากาศยานอุดรธานี ผู้โดยสาร 129,446 คน มี 1,126 เที่ยวบิน ตามมาด้วย 3.ท่าอากาศยานขอนแก่น ผู้โดยสาร 115,499 คน มี 1,003 เที่ยวบิน 4.ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ผู้โดยสาร 100,915 คน มี 858 เที่ยวบิน 5.ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ผู้โดยสาร 95,420 คน มี 786 เที่ยวบิน

6.ท่าอากาศยานกระบี่ ผู้โดยสาร 72,558 คน มี 574 เที่ยวบิน 7.ท่าอากาศยานตรัง ผู้โดยสาร 49,073 คน มี 384 เที่ยวบิน 8.ท่าอากาศยานพิษณุโลก ผู้โดยสาร 36,649 คน มี 332 เที่ยวบิน 9.ท่าอากาศยานน่านนคร ผู้โดยสาร 27,556 คน มี 244 เที่ยวบิน 10.ท่าอากาศยานสกลนคร ผู้โดยสาร 24,376 คน มี 264 เที่ยวบิน และท่าอากาศยานอื่น ๆ รวมผู้โดยสาร 938,811 คน 8,628 เที่ยวบิน

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า ในช่วงเดือนตุลาคม ปี 2563 มีผู้โดยสารใช้บริการสนามบินทั้งหมด 10 อันดับ ดังนี้

1) ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ขาเข้า 81,600 คน ขาออก 79,835 คน 2) ท่าอากาศยานอุดรธานี ขาเข้า 73,956 คน ขาออก 74,936 คน 3) ท่าอากาศยานขอนแก่น ขาเข้า 62,020 คน ขาออก 64,119 คน 4) ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ขาเข้า 55,758 คน ขาออก 55,758 คน 5) ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ขาเข้า 52,169 คน ขาออก 53,551 คน

6) ท่าอากาศยานกระบี่ ขาเข้า 47,679 คน ขาออก 46,740 คน 7) ท่าอากาศยานตรัง ขาเข้า 26,171 คน ขาออก 25,797 คน 8) ท่าอากาศยานพิษณุโลก ขาเข้า 18,940 คน ขาออก 18,967 คน 9) ท่าอากาศยานน่านนคร ขาเข้า 17,108 คน ขาออก 16,813 คน และ 10) ท่าอากาศยานสกลนคร ขาเข้า 14,513 คน ขาออก 14,255 คน รวมผู้โดยสารขาเข้า 449,914 คน ขาออก 450,771 คน

ในขณะที่ท่าอากาศยานอื่น ๆ 12 แห่ง ได้แก่ 1) ท่าอากาศยานนครพนม 2) ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 3) ท่าอากาศยานเลย 4) ท่าอากาศยานนราธิวาส 5) ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ 6) ท่าอากาศยานลำปาง 7) ท่าอากาศยานระนอง 8) ท่าอากาศยานชุมพร 9) ท่าอากาศยานแม่สอด 10) ท่าอากาศยานหัวหิน 11) ท่าอากาศยานแพร่ 12) ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน พบว่า ในช่วงเดือนตุลาคม มีอัตราผู้โดยสารขาเข้า 69,173 คน และขาออก 69,696 คน

ที่มา:https://www.prachachat.net/local-economy/news-553051 

แสดงความคิดเห็น