‘เซ็นทรัล’ขก.โชว์!!ต้นแบบ“Smart Energy”ตั้งเป้าลดการใช้พลังงานได้ 8 %

#เริ่ดแบบรักษ์โลก เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น  โชว์อาคารต้นแบบประหยัดพลังงานสะอาดทดแทน (Smart Energy) ทั้งติดตั้งอุปกรณ์ทำความเย็น และระบบส่องสว่าง โซลาร์รูฟท็อป ใช้ Software ที่ทันสมัยเพื่อควบคุมความเย็นและความชื้นอัตโนมัติในศูนย์ฯเพิ่มประสิทธิภาพที่ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 8% ต่อปี
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. ณ เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมหารือกับ คุณนิสา ชาภู่พวง ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ตัวแทนศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น ,คุณฌานิกา แสนสุขสวัสดิ์ ผจก.อาวุโส แผนกกลยุทธ์การตลาดสาขา พร้อมคณะ เกี่ยวกับการเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ SMART CITY ของจังหวัดขอนแก่น โดยนำเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน หรือพลังงานสะอาดทดแทน (Smart Energy) เข้ามาใช้ในศูนย์การค้า และสนับสนุนมาตรฐานการจัดการพลังงานในอาคารควบคุมขนาดใหญ่
โดยการสร้างแผงติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์รูฟท็อป) เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา พร้อมทั้งเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารและร้านค้าเป็น LED ใช้เทคโนโลยีเพื่อควบคุมความเย็นและความชื้นอัตโนมัติที่ทันสมัยที่สุด รวมทั้งรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงการช่วยกันประหยัดพลังงาน โดยตั้งเป้าช่วยลดการใช้พลังงานได้ 8 % ต่อปี
นางสาว นิสา ชาภู่พวง ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น เปิดเผยว่า “เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ได้ดำเนินการตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ที่เน้นส่งเสริมให้มีการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังงาน รวมทั้งให้ความสำคัญในการสร้างจิตสำนึกของพนักงานในองค์กรให้ช่วยกันอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยในปีที่ผ่านมา ทางศูนย์ฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนหลอดไฟภายในศูนย์ฯทั้งหมดมาเป็นไฟ LED ประหยัดพลังงาน
รวมทั้งติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์รูฟท็อป) กำลังการผลิต 0.99 MW(990,000W) ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งมีการใช้ Software ที่ทันสมัยเพื่อควบคุมความเย็นและความชื้นอัตโนมัติในศูนย์ฯ สามารถตรวจจับอุณหภูมิภายในศูนย์ฯได้อย่างแม่นยำ สามารถปรับปริมาณการจ่ายน้ำเย็นและปรับแรงลมเย็นอัตโนมัติ Monitor และควบคุมการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศได้แบบ Realtime นอกจากระบบดังกล่าวจะทำให้ลูกค้าได้รับอากาศเย็นสบายในการมาใช้บริการในศูนย์การค้าแล้ว ยังสามารถช่วยประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย นอกจากนี้ ทางศูนย์ฯยังคำนึงถึงเรื่องค่าฝุ่นละอองในอากาศ จึงได้นำเทคโนโลยีการทำความสะอาดท่อส่งลมแอร์ด้วยหุ่นยนต์มาใช้ลดปริมาณฝุ่นละอองภายในศูนย์ฯ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดต่อลูกค้า และพนักงาน อีกทั้งได้เลือกการใช้เทคโนโลยีปรับความเร็วรอบพัดลมอัตโนมัติ (Variable Speed Drive : VSD ) ในระบบดูดควันภายในศูนย์ฯ เปลี่ยนแอร์มาใช้เป็นระบบที่มีเทคโนโลยีอันชาญฉลาดที่มีประสิทธิภาพในการทำความเย็นแต่ใช้กระแสต่ำ ด้วยระบบการทำงานแบบ Inverter พร้อมสารที่ทำความเย็น R-32 (สารทำความเย็นเจเนอเรชันใหม่ที่ผลิตขึ้นเพื่อช่วยประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ที่ลดการปล่อยสาร CFC ที่ทำลายชั้นบรรยากาศ) ช่วยประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นอีกด้วย
นอกจากนี้ ยังมีบริการ สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ระบบ EV-Charger บริเวณลานจอดชั้น 1 เพื่อรองรับบริการสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน เพื่อความสะดวกที่ครอบคลุมมากขึ้นแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ ซึ่งหลังจากเปิดให้บริการไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีผู้มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ ทางศูนย์ฯ กำลังสำรวจพื้นที่เพื่อติดตั้งเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อความต้องการ และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ลูกค้าหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการคำนึงถึงบทบาทสำคัญของ “SMART CITY” และตั้งเป้าหมายที่จะนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อไป
แสดงความคิดเห็น