นร.ขอนแก่นปลื้มปริ่ม!!‘ซีพีเอฟ’ผนึกพันธมิตรส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน

หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ซีพีเอฟ และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 18 พ.ย. 63  ที่ โรงเรียนบ้านทุ่งมน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ให้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งมน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายเรอิจิ ฟุจิตะ ประธานส่วนการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายความช่วยเหลือสังคม JCC นายสมคิด วรรณลุกขี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจไก่ไข่ ซีพีเอฟ รวมกันส่งมอบโครงการฯผ่านผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมีนายสุบรรณ์ แหล่ป้อง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมรับมอบ
 นายเรอิจิ ฟุจิตะ ประธานส่วนการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายความช่วยเหลือสังคม เจซีซี กล่าวว่า เจซีซีตระหนักดีถึงความสำคัญของอาหารมื้อกลางวันเพื่อโภชนาการที่ดีของนักเรียน และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กว่า 20 ปีที่ผ่านมา มีส่วนร่วมสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิฯ และซีพีเอฟ ส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ปีละ 5 โรงเรียน รวมส่งมอบไปแล้วทั้งหมด 132 โรงเรียน
 ทางด้าน นายสมคิด วรรณลุกขี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจไก่ไข่ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ และ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท มุ่งมั่นส่งเสริมโภชนาการที่ดีของเด็กและเยาวชน ผ่านการดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน โดยในส่วนของซีพีเอฟใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการเลี้ยงไก่ไข่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่คุณครู และนักเรียน ให้คำแนะนำในการเลี้ยง การจัดการฟาร์ม การป้องกันโรค รวมถึงการพัฒนาระบบเพื่อติดตามประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่ไข่ของโรงเรียนด้วยระบบออนไลน์ สามารถติดตามข้อมูลการเลี้ยง อาทิ จำนวนไก่และอาหาร จำนวนไก่ตายคัดทิ้ง ผลผลิตไข่ไก่ ไก่ปลด รายงานการเลี้ยง ต้นทุนและรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตไข่ไก่ เป็นต้น
นอกจากนี้ โครงการเลี้ยงไก่ไข่ฯ ยังสร้างแหล่งอาหารและความมั่นคงทางอาหารในโรงเรียน โดยนักเรียนนำผลผลิตจากไข่ไก่ส่งเข้าโครงการอาหารกลางวันได้อย่างสม่ำเสมอและเพียงพอ ชุมชนรอบข้างได้บริโภคไข่ไก่ในราคาถูกกว่าท้องตลาด จากการที่โรงเรียนนำผลผลิตไข่ไก่ส่วนที่เหลือจากส่งโครงการอาหารกลางวันมาขายให้แก่ชุมชน ขณะเดียวกัน นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการเลี้ยงไก่ไข่ ได้ฝึกทักษะอาชีพ มีโอกาสเรียนรู้ทั้งด้านการผลิต การจัดการ และการตลาด อีกด้วย
แสดงความคิดเห็น