ขอนแก่นหอมไกลฝรั่งเศสสนใจลงทุนท่าเรือบกรถไฟรางเบา

วันที่ ๒๓ พย. ๖๓ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วยผู้แทนสภาอุตสาหกรรม และหอการค้าขอนแก่น ให้การต้อนรับ นาย Huber COLAR (อูแบร์ โคลาลิส) ที่ปรึกษาต้านเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
โดย ก่อนเข้าพบ ผวจ.ขอนแก่น ได้เข้าพบ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเรื่องการสร้างรถไฟรางเบาสายสีแดง แนวถนนมิตรภาพ ความยาว ๒๒ กม.ทางฝรั่งเศสได้สนใจซักถาม และขอข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างท่าเรือบกที่ ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เป็นกรณีพิเศษ
สำหรับท่าเรือบกที่ อ.น้ำพอง จังหวัดขอนแก่นและภาคเอกชนได้ร่วมกันสนับสนุนโครงการนี้ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยพิจารณาพื้นที่บริเวณตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง เป็นจุดที่เหมาะสมห่างจากตัวเมืองขอนแก่นไปตามถนนมิตรภาพเพียง 36 กิโลเมตร ปัจจุบันมีผู้ประกอบการภาคเอกชนได้มีการขนส่งสินค้าผ่านตู้สินค้าที่บริเวณสถานีรถไฟโนนพยอมไปยังท่าเรือแหลมฉบังอยู่แล้ว
ทั้งนี้ที่ผ่านมาการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้เคยศึกษาการจัดตั้งท่าเรือบกที่จังหวัดขอนแก่นว่ามีความเหมาะสม เพราะพิจารณาเห็นว่ามีศักยภาพของการเป็นศูนย์กลางของภาคอิสาน และภูมิภาคอินโดจีน
ขณะนี้จังหวัดขอนแก่นได้ตั้งคณะกรรมการในระดับจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อม แม้ว่าตามแผนจะมีกำหนดการก่อสร้างในปี 2565 ก็ตาม และได้ มีการสื่อสารกับประชาชน เพื่อให้ทราบถึงประโยชน์ของโครงการนี้
เนื่องจากบริเวณสถานีรถไฟโนนพยอมจะเป็นสถานที่วางตู้คอนเทนเนอร์ของท่าเรือบก และจะเป็นจุดที่นำขึ้นตู้ และจะเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญ ภาคอุตสาหกรรมเองก็จะลดรายจ่ายเรื่องการขนส่ง และยังมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องตามมาอีกมากมาย
และสาเหตุที่เลือกบริเวณดังกล่าวยังมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญคือแหล่งน้ำ จากเขื่อนอุบลรัตน์ ลำน้ำพอง มีโรงไฟฟ้า ขนาด 700 เมกะวัตต์ และในอนาคตจะมีการลงทุนให้เป็นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง ถือเป็นความมั่นคงของพื้นที่
หลังจากนั้น ผวจ.ขอนแก่นได้มอบแคน ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประจำอีสานให้ ปรึกษาต้านเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เป็นที่ระลึกอีกด้วย
แสดงความคิดเห็น