ญี่ปุ่นสนใจด้านการศึกษาและวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น

วันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายฮิโรมิ ชินเซกิ เลขานุการตรี ฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้เข้าพบ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ระหว่างประเทศญี่ปุ่น กับจังหวัดขอนแก่น
ผวจ.ขอนแก่น ได้กล่าวต้อนรับด้วยความชื่นชมและยินดียิ่ง เนื่องจากประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นมีความผูกพันกันมานานนับร้อยปีแล้ว และทางจังหวัดขอนแก่น พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
แสดงความคิดเห็น