ขอนแก่นเร่งสำรวจแรงงานกลุ่มเสี่ยงโควิด-19

ผู้ว่าฯขอนแก่นมอบ สนง.แรงงานจังหวัดขอนแก่นเร่งสำรวจพื้นที่/กลุ่มเสี่ยงโควิด-19  ป้องกันการแพร่ระบาด หนุนการทำงาน สสจ. และ บุคคลากรทางการแพทย์
รายงานข่าวแจ้งว่าวันที่ 24 ธ.ค. 63 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ว่า เพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานของกระทรวงแรงงานในพื้นที่ โดยมีสำนักงานแรงงานจังหวัดเป็นหัวหน้าทีม ในการออกสำรวจผู้ที่ใช้แรงงานและกิจกรรมต่างๆที่ใช้แรงงานต่างด้าว รวมทั้งจะมีการสุ่มตรวจแรงงานต่างด้าวในทางสาธารณสุขเพื่อให้ความมั่นใจในความปลอดภัยโดยเฉพาะพี่น้องชาวต่างแรงงานต่างด้าวที่มาประกอบอาชีพในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จึงฝากให้ผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือกับทีมงานของกระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข
.
โดยการให้ข้อมูลเพื่อทางจังหวัดจะได้ เตรียมการในด้านสาธารณสุขให้ครบถ้วนเพียงพอแก่แรงงานทุกคน และอย่าได้กังวลในเรื่องประเด็นอื่นๆ นอกจากนี้จังหวัดขอนแก่นได้เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามและเป็นจุด Local Quarantine ในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในอนาคต กรณีหากมีการระบาดของโรค
.
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น จะมีการประเมินสถานการณ์และติดตามข้อสั่งการหรือคำแนะนำจากส่วนกลางเป็นสำคัญและจะประเมินเหตุการณ์ในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นทุกวัน หากสถานการณ์หรือมีข้อมูลเปลี่ยนแปลง จะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการฯเพื่อติดตามสถานการณ์ให้สอดคล้องกับมาตรการในภาพรวมทั้งประเทศ ทั้งนี้ขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือและช่วยกันในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 ซึ่งวิธีป้องกันตนเองจากโรคดังกล่าวที่ดีมีประสิทธิภาพที่สุดก็คือการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ลดหรืองดพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งที่เป็นสาธารณะเช่นลูกบิดที่ใช้ร่วมกันหรือปุ่มกดลิฟท์ การรักษาระยะห่างทางสังคม กินของร้อนช้อนกลางที่เป็นของส่วนตัว เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค covid-19
แสดงความคิดเห็น