เอาที่สบายใจ!!ไทยเดินหน้าทำยานอวกาศงบกว่า 3,000 ล้านบาท

ไทยเดินหน้าทำยานอวกาศขนาด 300 กก.ไปดวงจันทร์ภายใน 7 ปี ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ คาดใช้งบราว 3,000 ล้านบาท

24 ธ.ค.64 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า การพัฒนาสร้างยานอวกาศไปโคจรรอบดวงจันทร์ ภายใน 7 ปี เป็นหนึ่งในแผนงานปี 64 เพราะไทยมีคนที่มีความสามารถและทักษะในทางดาราศาสตร์ ที่สามารถพัฒนาต่อยอดในการทำดาวเทียมและยานอวกาศได้

ปัจจุบันไทยทำดาวเทียมขนาด 1-5 กิโลกรัม ส่งขึ้นไปโคจรในประเทศอยู่แล้ว และในอีก 4 ปีต่อจากนี้ มีแนวโน้มที่จะผลิตดาวเทียมด้วยเทคโนโลยีศักยภาพสูง มีความทันสมัยมากขึ้น ในขนาด 50-100 กิโลกรัม ถ้าทำสำเร็จ ก็จะเดินหน้าต่อเนื่องทำยานอวกาศขนาดประมาณ 300 กิโลกรัม เพื่อเป้าหมายในการโคจรรอบดวงจันทร์
ซึ่งน้ำหนักของยานอวกาศจะอยู่ที่ 150 กิโลกรัม และอีก 150 กิโลกรัม จะเป็นน้ำหนักของซีนอนและแก๊ส ที่จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทำปฏิกิริยากับซีนอนแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงาน ขับเคลื่อนด้วยความเร็ว 11 กิโลเมตร/วินาที เมื่อยาน

เข้าใกล้ดวงจันทร์ก็จะปรับเป็นความเร็ว 2 กิโลเมตร/วินาที ทำการโคจรรอบดวงจันทร์
ซึ่งคาดว่าจะสามารถพัฒนาไปถึงระบบบังคับยานอวกาศได้จากพื้นดิน และคาดว่าจะใช้งบประมาณราว 3,000 ล้านบาท โดยจะมีการแถลงข่าวและการเสวนาเรื่องนี้อย่างเป็นทางการ 13 ม.ค. 64

ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุโครงการภายใน 7 ปี อาจต้องขอความร่วมมือ และขอสนับสนุนจากประชาชนคนไทยบ้าง และเชื่อว่าสิ่งนี้จะเปลี่ยนวิถีคิดของคนไทยว่า ไม่ใช่ประเทศด้อยพัฒนาอีกแล้ว เราเป็นประเทศที่มีอนาคต มีโอกาส และมีความหวัง

แสดงความคิดเห็น