มมส.ตรวจสอบแล้ว!!กรณีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้าพื้นที่ั ช่วงวันพระราชทานปริญญาบัตร ‘ผลเป็นลบ ไม่พบเชื้อ’

จากกรณีที่ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากอําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. ได้มาส่งบุตรที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) เพื่อลงทะเบียนบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและ มีพฤติการณ์ที่สุ่มเสี่ยงต่อการระบาดของโรค

บัดนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากบัณฑิตท่านนี้แล้ว พบว่า มีผลตรวจเป็นลบ (ไม่พบเชื้อ) และได้ทําการกักตัวตามมาตรการของรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวัง การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้นักเรียน นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปฏิบัติตนตามมาตรการของรัฐและตามประกาศของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

แสดงความคิดเห็น