พักก่อน!!กรมทางหลวงเปิดจุด‘พักรถบบรรทุก’71 แห่ง เซอร์วิสฟรี 24 ชม.ช่วงปีใหม่นี้

กรมทางหลวง เปิดจุดบริการทั่วไทยบริเวณจุดพักรถบรรทุกและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก รวม 71 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
กรมทางหลวง โดยสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ได้ทำการจัดตั้งจุดบริการประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 71 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยบนทางหลวงรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ซึ่งผู้ใช้ทางสามารถจอดพักผ่อนคลายอิริยาบถ ลดความเมื่อยล้าจากขับรถ ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ประกอบด้วย จุดบริการฯบริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนัก 61 แห่ง และจุดบริการฯบริเวณจุดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) 10 แห่ง
โดยได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการฯ คอยดูแลและให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางหลวง เช่น สภาพการจราจร แนะนำเส้นทาง บริการน้ำดื่ม ชา กาแฟ ห้องน้ำสะอาด พร้อมพื้นที่จอดพักรถที่กว้างขวางและปลอดภัย ควบคุมดูแลด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่พร้อมช่วยเหลือเบื้องต้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
สำหรับจุดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) 10 แห่ง ได้แก่ 1. ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน สระบุรี-มวกเหล็ก กม. 15+550(ขวาทาง) จ.สระบุรี 2. ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน นครราชสีมา-ดอนหวาย กม. 170+040(ขวาทาง) จ.นครราชสีมา 3. ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน นครราชสีมา-ดอนหวาย กม. 169+750(ซ้ายทาง) จ.นครราชสีมา 4. ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ่อท่อง-มอจะบก กม. 93+350(ขวาทาง) จ.นครราชสีมา 5. ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน กม.55+207(ต่อเขตแขวงฯปราจีนบุรี) ขวาทาง กม. 82+136(ขวาทาง) จ.นครราชสีมา 6. ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หินลาด-โนนสะอาด กม. 374+700(ซ้ายทาง) จ.ขอนแก่น 7. ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน ประโคนชัย-จรอกใหญ่ กม. 160+955(ซ้ายทาง) จ.บุรีรัมย์ 8. ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ท่าตูม-จอมพระ กม. 146+758(ซ้ายทาง) จ.สุรินทร์ 9. ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน เดชอุดม-อุบลราชธานี กม. 398+758(ซ้ายทาง) จ.อุบลราชธานี และ 10. ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน วังไผ่-โนนปอแดง กม. 378+650(ขวาทาง) จ.นครสวรรค์
อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ใช้เส้นทาง ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” หากมีข้อร้องเรียน แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ 1586 กด 5 หรือ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)
แสดงความคิดเห็น