จังหวัดขอนแก่น มอบรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณประจำปี 2563 แก่ผู้โชคดีรับโชค รางวัลที่ 1-3

วันนี้ (29 ธ.ค. 63) ที่ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ ประจำปี 2563
ตามที่ เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นร่วมกับจังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการจัดทำสลากกาชาดสมนาคุณประจำปี 2563 เพื่อจำหน่ายหารายได้ไว้ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และผู้ต้อยโอกาส การรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นสาธารณกุศลของเหล่กาชาดจังหวัดขอนแก่น โดยกำหนดออกรางวัล เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 นั้น มีผู้โชคดีมาแสดงตนเพื่อขอรับรางวัลที่ 1 , 2 และรางวัลที่ 3 ประกอบด้วย
รางวัลที่ 1 บ้านพร้อมที่ดิน โครงการคาสเซีย วิลเลจ บ้านแบบคาสเซีย เนื้อที่ 39.90 ตารางวา จำนวน 1 หลัง มูลค่า 2,150,000 บาท ผู้โชคดี ได้แก่ นางสาวสุพรรณนา ลุนสำโรง อยู่บ้านเลขที่ 60/761หมู่ที่ 26 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 รางวัลที่ 2 รถยนต์กระบะแบบมีแค็ป จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 605,000 บาท ผู้โชคดี ได้แก่ นายทินกร เทาดี อยู่บ้านเลขที่ 31 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ HODA WAVE จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 35,000 บาท ได้แก่ นายประเสริฐ วิสาคาม อยู่บ้านเลขที่ 130/3 หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด และนางสาวอุไรวรรณ กมล อยู่บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 5 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
 และสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้มาแสดงตนขอรับรางวัล สามารถติดต่อรับรางวัลได้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ต่อไป
แสดงความคิดเห็น