เชือดให้ดู!!ผู้ว่าฯโคราชเอาจริง!!สั่งปิด3ผับหลังไม่ปฎิบัติตามมาตรการฯ

#ผู้ว่าฯโคราชเอาจริงนะจ๊ะ สั่งปิด 3 ผับ หลังชุดจัดระเบียบสังคมตรวจพบ ไม่ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขป้องกันการแพร่โรคระบาด ไม่เว้นระยะห่างให้เกิดความแออัด

7 มกราคม 2564 เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ด้านหลังศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา พร้อมนายแพทย์นรินทร์รัชต์  พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมาและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ครั้งที่ 23/2564 ในระเบียบวาระการดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการและข้อ สั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
ตามที่จังหวัดนครราชสีมาได้มีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับสถานที่ราชการและสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่ามีหลายสถานที่ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นการเสี่ยงต่อการติดโรค จึงสั่งปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นการชั่วคราว ตามมติที่ประชุมดังนี้ร้าน Ulikeร้าน Room bristo barร้าน Cat walk หากมีการฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน1 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. 64 ถึงวันที่ 9 ม.ค. 64
สถานการณ์ในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา ล่าสุดไม่มีผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ รวมสะสม 9 ราย โดยมีผู้ป่วยจำนวน 5 ราย รักษาหายแต่ต้องเข้ากระบวนการ Local Quarantine เป็นเวลา 14 วัน ประกอบด้วยรายที่ 1 สถานที่กักตัวโรงพยาบาลพิมาย รายที่ 2 รพ.สีคิ้ว รายที่ 3 และ 6 รพ.บัวใหญ่ และรายที่ 4 รพ.เทพรักษ์ และอีก 4 ราย รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ซึ่งมีอาการดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจแต่อย่างใด
แสดงความคิดเห็น