โรงแรมบะขาม บูทีค รีสอร์ท ขอนแก่น ปรับธุรกิจสู้โควิด-19

‘โรงแรมบะขาม บูทีค รีสอร์ท’ ขอนแก่น ปรับธุรกิจสู้โควิด-19 ปลูกผักปลอดสารพิษและทำโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของโรงแรมและจำหน่ายทั่วไป ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและนางจันทรียา คชพลายุกต์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นเยี่ยมชมแปลงเกษตรอินทรีย์ และการเลี้ยงไก่ไข่ ของผู้ประกอบการโรงแรมบะขาม บูทีค รีสอร์ท ถนนประชาสโมสร อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ซึ่งได้จัดสรรพื้นที่ว่างของโรงแรม ปลูกผักปลอดสารพิษและทำโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของโรงแรมและจำหน่ายทั่วไป เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ประกอบธุรกิจที่ปรับตัวลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙
แสดงความคิดเห็น