อุดรฯเอาจริง!!ตั้งจุดตรวจในชุมชน-หมู่บ้านรุกปราบสิ่งเสพติดให้สิ้นซาก

จังหวัดอุดรธานี ตั้งจุดตรวจจุดคัดกรองยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายในชุมชน เสริมความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ พร้อมขอความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พบเห็นการกระทำผิดแจ้งสายด่วน 191 ,1567 ,1374 และ 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี และ กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนที่ 1 จังหวัดอุดรธานี บูรณาความร่วมมือตั้งจุดตรวจจุดคัดกรองยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายในชุมชน 3 แห่ง ประกอบด้วย ชุมชนพาสุขมั่นคง ชุมชนหนองเตาเหล็ก และชุมชนซอยกำนัน เพื่อกวาดล้าง ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ชุมชนเป้าหมายทั้ง 3 แห่ง
โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการขอตรวจปัสสาวะประชาชนที่สัญจรไปมาในชุมชนเพื่อหาสารเสพติด ตรวจบัตรประชาชน และขอตรวจค้นยานพาหนะโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่สัญจรไปมาในบริเวณดังกล่าว ซึ่งประชาชนให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี พร้อมกล่าวว่า รู้สึกอบอุ่นใจที่เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแล วันนี้คนในชุมชนเองก็ดูแลกันและกัน แต่เกรงว่าคนนอกชุมชนจะเข้ามาสร้างปัญหา
ในขณะที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขออภัยในความไม่สะดวก และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่พบเห็นการกระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายโทรแจ้ง 191 ,สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ,สายด่วนความมั่นคง กอ.รมน. โทร.1374 และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี โทร 1784
แสดงความคิดเห็น