ข่าวดี!!รพ.อุดรฯเปิด ‘คลินิกผู้สูงวัย’ในวันหยุด’ แห่งแรกในประเทศไทย

7 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ บริเวณ คลินิก SMC ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิด “คลินิกพิเศษเฉพาะทางโรคผู้สูงอายุ” ในวันหยุดราชการโรงพยาบาลอุดรธานี โดยมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี แพทย์หญิงฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี นายแพทย์ทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี พันตำรวจเอกอารี สินธุรา ผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน

ด้วยความห่วงใยของ นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ต่อผู้สูงอายุที่มีร่างกายเสื่อมสภาพตามกาลเวลา มากบ้างน้อยน้อยแตกต่างกันไป และส่วนใหญ่ยังมีโรคเรื้อรัง อาทิ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานและโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ทำให้การเข้าถึงบริการการสื่อสารที่ต้องใช้เวลาโดยเฉลี่ย 15-30 นาทีต่อราย    จังหวัดอุดรธานี มีผู้สูงอายุประมาณ ร้อยละ 15 ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โรงพยาบาลอุดรธานี จึงจัดให้มีบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางโรคผู้สูงอายุ โดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญในการดูแล ในทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 -12.00 น. สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ มีค่าบริการเกินสิทธิ์ซึ่งเบิกคืนไม่ได้ จำนวน 300 บาท เพื่อนำมาพัฒนาคลินิกเพื่อให้เกิดบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน อย่างครอบคลุม ครบวงจร

เบื้องต้นนำร่อง เป็น 2 ระยะตามจำนวนและโรคของผู้มารับบริการ ระยะแรก เปิดบริการเฉพาะวันอาทิตย์ 08.00-12.00 น. เพื่อให้ลูกหลานได้สะดวกพาผู้สูงวัยมาพบแพทย์ ถ้ามีโรคซับซ้อนมาก เช่น ต้องมีการผ่าตัด จะจัดช่องทางพิเศษเพื่อความสะดวกในการพบแพทย์นั้นๆให้ ระยะที่สอง ถ้ามีผู้มารับบริการเพิ่มมากขึ้น จะเปิดบริการเพิ่มในวันเสาร์และเพิ่มห้องบริการตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้ครบวงจรสำหรับผู้สูงอายุ พร้อมนี้โรงพยาบาลอุดรธานีได้เตรียมการให้บริการการขอคำปรึกษาแพทย์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมด้วย

สำหรับคลินิกพิเศษเฉพาะทางโรคผู้สูงอายุโรงพยาบาลอุดรธานี ถือเป็นการให้บริการปรึกษา ดูแล ตามหลักการดูแลประชาชนแบบวิถีใหม่ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ณ บริเวณ คลินิก SMC ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี โทร.042-245555 ต่อ 3222 ,094-2707555 พบแพทย์เฉพาะทาง รอไม่นาน บริการประทับใจ เบิกได้ตามสิทธิ์

 เครดิต : ทีมข่าว ส.ปชส.อด. ศรีภูมิ ทองใหญ่ ณ อยุธยา ข่าว/ภาพ

แสดงความคิดเห็น