สนามเลือกตั้งท้องถิ่น ‘เลย ‘คึกคัก

สนามเลือกตั้งท้องถิ่น  ‘เลย’ คึกคัก แห่สมัครนายกเทศมนตรีฯ ทั้ง 25 เทศบาล หลังเว้นนานกว่า 7 ปี

รายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 กกต.จังหวัดเลย ได้เปิดรับสมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง และนายกเทศบาลตำบล รวมทั้งรับสมัครสมาชิกเทศบาล พร้อมกันทั้ง 25 เทศบาล มีเทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลเมืองเลย และเทศบาลเมืองวังสะพุง รวมทั้งเทศบาลตำบล 23 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดเลย ได้ยื่นใบสมัครเป็นจำนวนมาก หลังจากว่างเว้นการเลือกตั้งเทศบาลมากว่า 7 ปี นับจากมีรัฐประหารปี 2557 ทำให้บรรยากาศแต่ละแห่งเป็นไปอย่างคึกคัก ที่ขนกองเชียร์มาเต็มหน้าสถานที่รับสมัคร

โดยเฉพาะเทศบาลเมืองเลย ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองเลย สถานที่รับสมัคร ในวันรับสมัครวันแรกนายกเทศมนตรีรวมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลได้มีผู้ลงสมัครลง 2 ทีม ทีมแรกนำโดยนายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล อดีตนายกเทศมนตรี พร้อมกันสมาชิกสภาเทศบาลครบ 18 คน ลงในนามกลุ่มถิ่นไทเลย ส่วนทีมที่ 2 นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง ทนายความ ลงพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลครบ 18 คน เหมือนกัน ในนามกลุ่มรักไทเลย หลังจากผู้สมัครทั้ง 2 พร้อมสมาชิกเทศบาล ได้ยื่นหลักฐานการรับสมัครกับเจ้าหน้าที่ และได้จับสลากเลือกเบอร์ โดยกลุ่มถิ่นไทเลย ได้เบอร์ 1 ส่วนกลุ่มรักไทเลย ได้เบอร์ 2 เมื่อทั้ง 2 ทีมได้ออกคูหาการรับสมัคร ต่างก็มีกองเชียร์แต่ละฝ่ายนับร้อยคนได้มอบทั้งดอกกุหลาบ พวงมาลัย ทำให้บรรยากาศการรับสมัครผู้นำท้องถิ่นได้กลับมาคึกคักอีกครั้ง และออกแห่ไปตามถนนต่างๆในเทศบาลเมืองเลย

นายนิคม สุระเกตุ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเลย เผยว่า การคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 และได้เปิดการรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันจันทร์ที่ 8 ถึงวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 64 ซึ่งการรับสมัคร ได้ดำเนินการตามระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น

แสดงความคิดเห็น