ส่งกำลังใจให้!!‘นักรบเสื้อขาว’ รพ.ชุมแพ ขอนแก่นปฎิบัติภารกิจพิชิตโควิดสมุทรสาคร

9 ก.พ.64ที่โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ เป็นประธานในการส่งคณะบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 7 คน ไปร่วมปฏิบัติภาระกิจช่วยผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –19) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี พญ.ดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ พร้อมทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลชุมแพ และประชาชนชาวชุมแพร่วมมอบของที่ระลึกร่วมขอบคุณและส่งกำลังใจให้นักรบเสื้อกาวน์โรงพยาบาลชุมแพ ในการลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนทีมแพทย์ที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรสาคร เป็นระยะเวลา 14 วัน

นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ กล่าวว่า โรงพยาบาลชุมแพ และพี่น้องชาวอำเภอชุมแพ มีความภาคภูมิใจและโชคดีมาก ที่มีตัวแทนของชาวอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นไปช่วยเหลือพี่น้องคนไทยด้วยกันที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญ และช่วยเหลือผู้ป่วยตลอดทั้งเพื่อนมนุษย์ เป็นบุคคลที่เสียสละชีวิตส่วนตัว และครอบครัว เป็นบุคคลที่มีความพร้อม ทางด้านร่างกายและจิตใจ ที่พร้อมจะไปช่วยเหลือประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร ดังพระราชปณิธานของสมเด็พระมหิตลาธิเบศร อดุลเดขวิกรมพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ในนามตัวแทนของพี่น้องชาวชุมแพ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งกำลังใจและขอขอบคุณนักรบเสื้อกาวน์ทุกท่าน ที่มีความเสียสละที่เป็นประโยชน์ต่อชาวไทย และให้การปฏิบัติงานในครั้งนี้ราบรื่นและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

  ด้าน พญ.ดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ ได้กล่าวอีกว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาครมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวนมาก กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีนโยบายให้ทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อน้อยหรือไม่มีผู้ติดเชื้อ ส่งกำลังเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์เข้าไปสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยโรงพยาบาลชุมแพได้รับนโยบายให้บุคลากรที่มีจิตอาสาได้แจ้งความประสงค์ร่วมปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ปรากฏว่าได้มีบุคลากรสมัครเพื่อเดินทางไปช่วยเหลือสนับสนุนทีมบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 7 คน ได้แก่ 1.นายณัฐพล อ่อนพฤกษ์ภูมิ นายแพทย์ชำนาญการ 2.นางสาว นิธินาถ เอื้อบัณฑิต เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 3.นายกฤตวีระ ไชยจิตร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 4.นางสาวกรรณิการ์ บัวภา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 5.นางสาวจริยา เรียนพิษ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 6. นางสาวจิดาภา รักสุนทรพจน์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และ7.นางสาวรัญชนก จำเริญรักษ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ซึ่งทุกคนล้วนแต่มีจิตอาสาเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทีมปฏิบัติการทางการแพทย์ จึงขอให้ชาวอำเภอชุมแพ รวมถึงพี่น้องประชาชนส่งกำลังใจให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีจิตอาสาที่จะไปร่วมสนับสนุนดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งนี้ด้วย

แสดงความคิดเห็น