สายเขียวต้องลอง!!มทส.โคราช จับมือ Class Cafe เปิดตัว ‘ชากัญชา’ ชื่อแบรนด์ ‘เขาใหญ่คาม’

มทส. ร่วมเปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารว่างและเครื่องดื่มจากผลผลิตกัญชา โดยผู้ประกอบการด้านคาเฟ่ชื่อดังของจังหวัดนครราชสีมา ร่วมต่อยอดกัญชาส่วนที่ไม่ใช่สารเสพติด ภายใต้แบรนด์ KhaoYai CALM 3 รสชาติ พร้อมทั้งเมนูอาหารว่างที่มีส่วนผสมกัญชา หวังร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของจังหวัด ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงกัญชาได้อย่างถูกกฎหมายอีกทางหนึ่ง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา บรมราชกุมารี ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. เป็นประธานเปิดตัว ผลิตภัณฑ์จากกัญชาภายใต้แบรนด์ KhaoYai CALM โดยมี ศาสตาจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.นันทกร บุญเกิด ผู้เชี่ยวชาญโครงการวิจัยการผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ปรระโยชน์ทางการแพทย์ มทส. อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท หัวหน้าสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา(SEDA) และ นายมารุต ชุ่มขุนทด ผู้บริหาร บริษัท คลาส คาเฟ่ จำกัด ร่วมเป็นเกียรติและเสวนา “การพัฒนาเทคโนโลยีอาหารกับผลผลิตกัญชา” พร้อมสาธิตเมนูเครื่องดื่มและอาหารว่าง
ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. กล่าวว่า “โครงการการผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ของ มทส. ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจในการผลิตกัญชาคุณภาพรุ่นแรก ผ่านการวิเคราะห์พบว่า ปลอดสารพิษ ไร้สารตกค้าง ปราศจากโลหะหนัก และได้สารออกฤทธิ์สำคัญสูง มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนากัญชาอย่างครบวงจรแห่งแรกของประเทศ ได้ส่งมอบผลผลิตให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ได้แก่ โรงพยาบาลคูเมือง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ และกรมการแพทย์แผนไทยฯ นอกนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ให้ครอบคลุมการใช้ประโยชน์กัญชา ในส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่14 ธันวาคม 2563 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ในการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอาหาร และเครื่องดื่ม สำหรับ บริษัท คลาส คอฟฟี่ จำกัด ถือเป็นภาคเอกชนรายที่สองที่ได้รับใบกัญชาจากมหาวิทยาลัยส่วนที่ไม่ใช้ยาเสพติด ในเบื้องต้นจำนวน 10 กิโลกรัม เพื่อการต่อยอดเมนูอาหารและเครื่องดื่มอย่างเป็นรูปธรรมทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงกัญชาคุณภาพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกช่องทางหนึ่ง”
คุณมารุต ชุ่มขุนทด ผู้บริหารบริษัท คลาส คอฟฟี่ จำกัด เปิดเผยว่า “บริษัท คลาส คอฟฟี่ จำกัด เป็นผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่มที่เน้นมาตรฐานทั้งด้านคุณภาพทางโภชนาการ การสร้างสรรค์รสชาติที่ถูกปากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการได้เข้าร่วมโครงการบ่มธุรกิจ กับ SEDA ทำให้มองเห็นโอกาสการต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคอย่างหลากหลาย จากความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถึงมือผู้บริโภคชาวจังหวัดนครราชสีมาและใกล้เคียง ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ไว้วางใจให้บริษัทนำผลผลิตกัญชาคุณภาพ มาต่อยอดกัญชาสู่การเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ กระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดนครราชสีมาได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งในเบื้องต้นได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชา ภายใต้แบรนด์ KhaoYai CALM 3 รสชาติพร้อมทั้งเมนูอาหารว่างที่มีส่วนผสมกัญชา เช่น เบเกอร์ คุ๊กกี้ เมนูเครื่องดื่มหลักของร้าน เช่น อเมริกาโน่ มัทฉะ และลาเต้ เป็นต้น
แสดงความคิดเห็น