มหกรรม ‘กัญชา’ ต่อยอดสมุนไพรเศรษฐกิจไทเลย

เลยจัดมหกรรมกัญชาทางการแพทย์ต่อยอดสมุนไพรเศรษฐกิจไทเลย ชาวบ้านซัดผิดหวังส่วนราชการ ไม่เอื้อให้ประชาชนได้ประโยชน์

รายงานข่าวแจ้งว่าที่ห้องประชุมเอราวัณโรงแรม ฟอร์ร่า ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน การจัดงานมหกรรมกัญชาทางการแพทย์ต่อยอดสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจไทเลย และโครงการ 3 หมอเมืองเลย โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 8 พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ได้ร่วมงานพร้อมกับเยี่ยมชมการจัดบูธนิทรรศการ คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย การปลูกกัญชาทางการแพทย์และการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กัญชา

นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ได้กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับคลินิกกัญชาทางการแพทย์ การปลูกกัญชาทางการแพทย์ และ ผลิตภัณฑ์จากกัญชา ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย และเครือข่าย เพื่อสร้างกระแสการใช้กัญชาในการดูแลสุขภาพ อย่างถูกต้องและปลอดภัย ให้กับเครือข่าย ประชาชน และอสม. แลกเปลี่ยนแนวคิด การบูรณาการงานด้านสมุนไพร กัญชา และการท่องเที่ยว ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และระหว่างหน่วยภาครัฐกับภาคเอกชน

พร้อมทั้งกระตุ้นการดำเนินงาน เป็นจุดเริ่มต้นการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการด้านสมุนไพร กัญชา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดเลย และโครงการ “คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน” คือการมีสุขภาพดีจากการได้รับบริการทางสุขภาพที่ดีทั้งการรักษา การบริการสาธารณสุข และมีคุณภาพชีวิตจากปัจจัยทางสังคมที่ดี โดยประสานการทำงานดูแลประชาชนที่บ้าน และชุมชนแบบ “ใกล้ตัว ใกล้บ้าน ใกล้ใจ” เพิ่มความครอบคลุมให้ได้รับบริการต่อเนื่อง ลดการเดินทาง ลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และส่งต่อรักษาในโรคซับซ้อนยุ่งยาก

ซึ่งภายในงานได้มีการจัดกิจกรรม การจัดบูธนิทรรศการ คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย, การปลูกกัญชาทางการแพทย์และการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กัญชา  ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ ต่อยอดผลิตภัณฑ์กัญชา การแปรรูปอาหาร เครื่องดื่มสมุนไพรกัญชา อาหารอัตลักษ์ชาวไทเลย การขออนุญาตปลูกและผลิตภัณฑ์จาก กัญชา กัญชง ไทเลยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน และยังได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาฯ  6  แห่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า การจัดงานมหกรรมกัญชาทางการแพทย์ ในจังหวัดเลย ได้รับความสนใจจากเกษตรกรในจังหวัดเลยเป็นจำนวนมาก เมื่อรู้ว่ามีการจัดงานมหกรรมกัญชาทางการแพทย์ และคาดว่าภายในงานจะมีการแนะนำการขออนุญาตปลูกและผลิตภัณฑ์จาก กัญชา กัญชง แต่เมื่อถึงบริเวณงานพบว่ามีแต่ส่วนราชการ แพทย์ รอประธานเปิดงาน การจัดนิทรรศการ การแนะนำ แทบไม่มีประโยชน์กับชาวบ้าน ต่างเดินทางกลับด้วยความผิดหวัง ไม่มีการแนะนำ การอนุญาตการปลูกใดๆทั้งสิ้น มีแต่เน้นการเปิดงาน ต่างสร้างความผิดหวังกับเกษตรกร บางคนเดินทางมาจากต่างอำเภอที่ห่างไกล เช่นอ.นาแห้ว ผาขาว ภูกระดึง ที่ตั้งใจมาร่วมงานจะได้ความรู้กลับไป พอมาถึงภายในงานกับไม่ได้อะไรกลับไปเลย

แสดงความคิดเห็น