ที่ปรึกษา รมว.สธ. ชงซื้อวัคซีนเพิ่ม

ทีมที่ปรึกษา รมว.สธ. เห็นชอบจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 เพิ่ม เตรียมเสนอ รมว.สธ. เห็นชอบ เบื้องต้นวางกรอบจัดซื้อเพิ่ม 20 ล้านโด๊ส ไม่จำกัดยี่ห้อ หากทำได้ ไทยจะมีวัคซีน 80 ล้านโด๊ส ฉีดประชากรได้ประมาณ 40 ล้านคน

นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการประชุมหารือร่วมกับ นพ.มล.สมชาย จักรพันธุ์ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้านโควิด-19 และคณะที่ปรึกษา ว่า ทีมที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และผู้เชี่ยวชาญ ได้มีการพิจารณาและเห็นตรงกันว่า ควรมีการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 เพิ่ม เพื่อมาใช้ในการควบคุมป้องกันโรคให้เพียงพอกับจำนวนประชากร จากเดิมที่ไทยมีวัคซีน รวม 63 ล้านโด๊ส เพราะ 1 คน ต้องรับ 2 โด๊ส โดยคาดว่าการจัดซื้อเพิ่มน่าจะประมาณ 20 ล้านโด๊ส อ้างอิงจากจำนวนประชากร และแรงงาน โดยการจัดซื้อนี้ไม่ได้จำกัดว่า ต้องเป็นวัคซีนของบริษัทใด เพียงแต่เห็นว่าควรจัดซื้อเพิ่ม ซึ่งจะมีการนำข้อเสนอนี้ต่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

แสดงความคิดเห็น