กลุ่มเดียยว 6 สัญญา ขุดลอกร่องน้ำแก่งละว้า

“การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจ้างขุดลอกร่องน้ำในพื้นที่ ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่เพิ่มเติม  พบงานจ้างขุดลอกร่องน้ำ อีก 17 สัญญา นับรวมงานที่ บริษัท เค.จี.บี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับไปแล้ว 2 สัญญา รวมเป็น 19 สัญญา (เท่าที่ตรวจสอบพบ) ซึ่งกำหนดเนื้องานขนาด 18 เมตร ยาว 640 เมตร เฉลี่ยลึก 2 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 20,480 ลูกบาศก์เมตร วงเงินจ้างตามสัญญาอยู่ที่  476,200 บาท ทำสัญญาวันที่ 25 ก.ย.2563 เท่ากันหมด …”

 

………………………..

ประเด็นตรวจสอบการซอยงบงานขุดลอกคูคลองแก่งละว้า อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ที่ นายสุทิน คลังแสง ส.ส.เพื่อไทย ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน นำมาใช้เป็นข้อมูลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐมนตรีเป็นรายบุคคล เมื่อวันที่ 16 ก.พ.2564 ที่ผ่านมา โดยกล่าวอ้างว่า มีการได้งบขุดลอกคูคลอง 15 ล้านบาท แต่บ่อเดียวกันซอยเป็น 30 สัญญา สัญญาละ 476,200 บาทเท่ากันทุกโครงการ เรื่องนี้ได้ข้อมูลมาจากชาวบ้าน พบว่าคนทำจริงได้ 180,000 บาท ส่วนที่เหลือหายไปไหนมีข่าวว่ามีคนได้ 36%

ขณะที่ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ต่างยืนยันว่า การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนและมีความโปร่งใสนั้น 

ในตอนที่แล้ว สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) นำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างขุดลอกร่องน้ำบักเต้อ บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ ที่ ปรากฎชื่อ บริษัท เค.จี.บี.เอ็นจิเนียริ่งจำกัด เป็นคู่สัญญา วงเงินว่าจ้าง 476,200 บาท ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตามภาพถ่ายที่ได้แจ้งเบาะแสะเป็นภาพถ่ายจากชาวบ้านในพื้นที่ แก่งละว้า อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการขุดลอกคูคลอง ที่แก่งละว้า อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น มีการซอยงบโครงการและจ้างงานในวงเงินสัญญาละ 476,200 บาท เท่ากันทุกโครงการจริง มานำเสนอให้สาธารณชนได้รับทราบไปแล้ว

โดยพบข้อสังเกตสำคัญว่าโครงการฯ นี้ ปรากฎชื่อ  บริษัท เค.จี.บี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ขณะที่จากการตรวจสอบข้อมูล บริษัท เค.จี.บี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ที่แจ้งไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า จดทะเบียนตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563  มีทุนจดทะบียน 5,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่  369 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น แจ้งประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

โฟกัสข้อมูลในส่วนของวันจดทะเบียนจัดตั้ง จะพบว่าห่างจากวันทำสัญญารับงานจ้างทั้ง 2 โครงการ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 หรือประมาณ 6 เดือน 

(อ่านประกอบ : สาวลึก! ซอยงบ 476,200 บ. ขุดลอกแก่งละว้า-คู่สัญญา 2 โครงการ ตั้ง บ.ก่อนได้งาน 6 ด.?)

ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจ้างขุดลอกร่องน้ำในพื้นที่ ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่เพิ่มเติม  พบงานจ้างขุดลอกร่องน้ำ อีก 17 สัญญา นับรวมงานที่ บริษัท เค.จี.บี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับไปแล้ว 2 สัญญา รวมเป็น 19 สัญญา (เท่าที่ตรวจสอบพบ) ซึ่งกำหนดเนื้องานขนาด 18 เมตร ยาว 640 เมตร เฉลี่ยลึก 2 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 20,480 ลูกบาศก์เมตร วงเงินจ้างตามสัญญาอยู่ที่  476,200 บาท ทำสัญญาวันที่ 25 ก.ย.2563 เท่ากันหมด 

มีรายชื่อผู้รับเหมาที่ได้รับงานว่าจ้าง จำนวน 8 ราย  ได้แก่ วระวีทรัพย์เจริญ , หจก.โบนันซ่า คอนสตรัคชั่น, หจก.หนองสระพังก่อสร้าง, หจก.เบส ท็อปคอนสตรัคชั่น,  บริษัท เค.จี.บี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, หจก.ป.มหาโชคก่อสร้าง, หจก.ณรงค์ช่างยนต์,  หจก.อัษฎารัตน์ 2554 

หจก.หนองสระพังก่อสร้าง ได้งานไปมากที่สุด จำนวน 4 สัญญา  (ดูตารางประกอบ)

pickoiikk3 3 64pickoiikk003 3 64pickoiikk023 3 64

อย่างไรก็ดี จากการตรวจข้อมูลเบื้องต้นผู้รับเหมาทั้ง 8 ราย พบว่า มีจำนวน 3 ราย ที่มีความเชื่อมโยงเป็นกลุ่มเดียว  คือ  หจก.โบนันซ่า คอนสตรัคชั่น หจก.เบส ท็อปคอนสตรัคชั่น หจก.อัษฎารัตน์ 2554

ข้อมูล หจก.โบนันซ่า คอนสตรัคชั่น จดทะเบียนจัดตั้ง 6 พฤษภาคม 2553 ทุน 1,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 171/7 หมู่ที่ 14 หมู่บ้านหัวทุ่งนคร ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  แจ้งประกอบกิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆซึ่งมิได้จัดไว้ในประเภทไว้ ปรากฎชื่อ  น.ส. หัทยาภรณ์ วนาทรัพย์ดำรง เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจ  ณ  28 กุมภาพันธ์ 2555 มีผู้ถือหุ้น 2 ราย คือ นางสาว ชฎาพร วนาทรัพย์ดำรง 80% น.ส. หัทยาภรณ์ วนาทรัพย์ดำรง 20 %

picwatrwresddssss8 3 64

หจก. เบส ท็อป คอนสตรัคชั่น จดทะเบียนจัดตั้ง 5 สิงหาคม 2552 ทุน 5,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 280/7 หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น แจ้งประกอบกิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ปรากฎชื่อ น.ส. หัทยาภรณ์ วนาทรัพย์ดำรง เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจ  ณ  11 มีนาคม 2558  นางสาว หัทยาภรณ์ วนาทรัพย์ดำรง ถือหุ้นใหญ่สุด  60% นางสาว ศดานันท์ วนาทรัพย์ดำรง 40%

picwatrwresddssss028 3 64

หจก.อัษฎารัตน์ 2554 จดทะเบียนจัดตั้ง 7 กันยายน 2554 ทุน 1,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่  1091 หมู่ที่ 1 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม แจ้งประกอบธุรกิจการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย ปรากฎชื่อ  นาย ทรงพล ชื่นนิรันดร์ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจ ณ 10 มิถุนายน 2563  นาย ทรงพล ชื่นนิรันดร์ ถือหุ้น50% เท่ากับ  นางสาว อรัญญา วนาทรัพย์ดำรง 50%  (นามสกุลเดียวกับ นางสาว หัทยาภรณ์ วนาทรัพย์ดำรง)  

picwatrwresddssss008 3 64

นับรวมจำนวนสัญญาที่ หจก.โบนันซ่า คอนสตรัคชั่น หจก.เบส ท็อปคอนสตรัคชั่น หจก.อัษฎารัตน์ 2554  ได้ไปอยู่ที่ 6 สัญญา มากกว่า หจก.หนองสระพังก่อสร้าง ที่ได้งานไป จำนวน 4 สัญญา

ส่วนข้อมูลเชิงลึกอื่นๆ สำนักข่าวอิศรา จะติดตามนำมาเสนอให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไป 

แสดงความคิดเห็น