เกษตรกรโคราชสุดช้ำ!!ประกาศแจกฟรี ‘ข้าวโพดหวาน’หลังราคาตกต่ำเหตุพิษโควิด-19

ข้าวโพดหวานราคาตกต่ำล้นตลาดจากพิษโควิด-19 เกษตรกรชาวโคราช นำมาแจกฟรี ขณะที่ ผวจ.โคราช เตรียมประสาน จว.ข้างเคียง ระบายผลผลิตที่จะออกอีกกว่า 3,600 ตัน

12 มี.ค 64 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา นำข้าวโพดหวานบรรทุกใส่รถกระบะ จำนวน 20 คัน รวมปริมาณข้าวโพดหวานกว่า 50 ตัน และผลผลิตทางเกษตร อื่นๆ เช่น แฟง ฟักทอง และมันเทศ นำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนฟรี หลังราคาข้าวโพดหวานตกต่ำ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้โรงงานรับซื้อผลผลิตข้าวโพดลดลง ส่งผลให้ข้าวโพดหวานล้นตลาด ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากมาต่อคิวเพื่อรอรับข้าวโพดหวานและผลผลิตทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ขณะนี้ราคาสินค้าทางเกษตรมีราคาที่ลดลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้โรงงานที่รับซื้อผลผลิตทางเกษตรลดปริมาณการซื้อลง เพราะส่งออกไม่ได้ ส่งผลให้เกิดสินค้าล้นตลาด และราคาลดต่ำลง โดยเฉพาะข้าวโพดหวาน ผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครราชสีมา เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ราคายังอยู่ที่ กก.11-12 บาท แต่ ณ.ปัจจุบันราคาตกลงอยู่ที่ 3-5 บาท ต่อ กก. ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบจากราคาที่ตกต่ำและสินค้าล้นตลาด จึงมีการนำข้าวโพดหวานมาแจกจ่ายให้ประชาชนได้ ชิมฟรี เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน ช่วยกันอุดหนุนสินค้าทางเกษตรจากเกษตรกร

ทั้งนี้ทางจังหวัดได้เปิดให้เกษตรกรที่มีผลผลิตทางการเกษตร นำสินค้าทางการเกษตรที่มีมาจำหน่ายบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เปิดเป็นตลาดชุมชน เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรมีพื้นที่ มีแหล่งในการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร บรรเทาความเดือดร้อน

อย่างไรก็ตาม ในจังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดหวาน รวมกว่า 12,000 ไร่ และจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดในปีนี้ อีกกว่า 3,600 ตัน จึงต้องแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรจากผลผลิตที่ล้นตลาด ซึ่งอาจจะต้องประสานจังหวัดใกล้เคียงเพื่อให้มีการนำข้าวโพดหวานไปจำหน่ายเป็นการช่วยเหลือเกษตรของจังหวัดนครราชสีมา

ที่มา>>สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

แสดงความคิดเห็น