ขอนแก่นเนื้อหอมฟุ้ง!!อังกฤษ สนใจ ‘3 โปรเจ็คต์’Medical Hub-ลดจน-แก้มลพิษ

ในโอกาสที่ นางสาวอเล็กซานดรา แมคเคนซี อัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย เดินทางมาที่จังหวัดขอนแก่น ตามคำเชิญของดีป้า เพื่อเปิดตัวหนังสือคู่มือเมืองอัจฉริยะ โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ภาคเอกชน หอการค้า สภาอุตสาหกรรมขอนแก่นหลังจากนั้น ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาเมืองร่วมกัน ผวจ.ขอนแก่น ได้กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม. ได้เลือกจังหวัดขอนแก่น เป็นเมืองสมาร์ทซิตี้และไมซ์ซิตี้ สนับสนุนงบประมาณ ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธรณูปโภคประกอบกับขอนแก่น เป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มี รพ.ศรีนครินทร์ ที่กำลังขยายเตียงเพิ่มอีก ๔๐๐๐ เตียงในอีก ๓ ปี ข้างหน้า จุดเด่นคือ มีสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน ตั้งอยู่ในพื้นที่รองรับผู้ป่วยทั้งภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง และประเทศเพื่อนบ้าน เป็น Medical Hub ของภาคอีสาน นอกจากนี้ยังมีอาคารผู้โดยสารที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง ๕ ล้านคน กำลังจะก่อสร้างเสร็จเดือน พค.นี้
ในขณะที่ไม่ลืมที่จะแก้ปัญหาความยากจน จังหวัดขอนแก่นมีประชากรที่ตกเกณฑ์ จปฐ. หรือมีรายได้ครอบครัวละไม่เกิน ๓๘,๐๐๐ บ ต่อปี อยู่ ๑๑๗๔ ครัวเรือน แบ่งเป็น ครอบครัวที่พัฒนาได้ครึ่งหนึ่ง และอีกครึ่งหนึ่งต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ โดยได้จัดทำโครงการ คู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น โดยนำข้าราชการ และเอกชนที่มีศักยภาพ เข้าไปสำรวจปัญหา และแก้ไข เช่น ส่งเสริมอาชีพ และหาตลาดให้ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ผลเป็นที่น่าพอใจ
นางสาวอเล็กซานดรา แมคเคนซี อัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ได้ให้ความสนใจเรื่องการแก้ปัญหาการลดมลพิษ เนื่องจากปีนี้ อังกฤษ เป็นเจ้าภาพจัดประชุม Climate Change ซึ่งเรื่องนี้ ผวจ.ขอนแก่น ได้กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่น มีมาตรการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีสวนสาธารณะ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เมือง และลดการเผา ด้วยการจัดทำเสวียน หรือนำไม้ไผ่มาล้อมต้นไม้ เพื่อนำเศษใบไม้แห้งไปใส่ไว้ให้เป็นปุ๋ย แทนการเผา เป็นต้น
ขณะที่ นายชาญณรงค์ บุริสตระกุล ประธานหอการค้าขอนแก่น ได้กล่าวเชิญชวนให้มาลงทุนที่จังหวัดขอนแก่น เนื่อจากเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ และความพร้อมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน ที่รัฐบาลสนับสนุนเต็มที่ เป็นสถานที่ตั้งของสถาบันการศึกษา เป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลในภาคอีสาน และประเทศเพื่อนบ้าน
นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กลุ่ม KKTS ซึ่งเป็นบริษัทท้องถิ่น บริหารจัดการรถไฟฟ้ารางเบา (สายสีแดง) ได้กล่าวถึงการดำเนินการซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล โดยเฉพาะการใช้พื้นที่ซึ่งเป็นที่ดีนของรัฐ ดังนั้นหากดำเนินแล้วเสร็จ ราคาในการให้บริการจึงเป็นการบริการเพื่อประชาชน
ปัจจุบันมีชาวอังกฤษที่อาศํยอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ประมาณ ๖๐๐ คน อัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ประทับใจข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะเรื่อง การเป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลในภูมิภาคอาเซียน การแก้ปํญหาความยากจน และการลดมลพิษ พร้อมที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนในโอกาสต่อไป
แสดงความคิดเห็น