อีสานปังต่อ!!ขยาย 4 เลน ‘กาฬสินธุ์ – ร้อยเอ็ด’เชื่อมโลจิสติกส์อีสานกลาง-ล่าง

กรมทางหลวง ขยาย ทล. 214 สาย กาฬสินธุ์ – ร้อยเอ็ด เป็น 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ!! เชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ภาคอีสานตอนกลาง-อีสานตอนล่าง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง รายงานว่า กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างทาง ที่ 2ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 214 สาย กาฬสินธุ์ – ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.14+500 – กม.20+225 และ กม.20+820 – กม.30+500 ระยะทางยาว 15.4 กิโลเมตร แล้วเสร็จ อยู่ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ และ จ.ร้อยเอ็ด ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ สำหรับทางหลวงหมายเลข 214 เป็นทางหลวงสายหลักเชื่อมโยงระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง-ล่าง
โดยมีจุดเริ่มต้นจากอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ สิ้นสุดที่ด่านพรมแดนช่องจอม จ.สุรินทร์ ชายแดนประเทศกัมพูชา เดิมมีขนาด 2 ช่องจราจร ปัจจุบันปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง กรมทางหลวงจึงดำเนินการก่อสร้างขยายเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตรไหล่ทางด้านนอกกว้างข้างละ 2.5 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้างข้างละ 1.5 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบยก ความกว้าง 5.1 เมตร มีการก่อสร้างสะพานใหม่จำนวน 3 แห่ง(สะพานคู่) ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 3 แห่ง รวมการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณก่อสร้าง 538,698,310 บาท
เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้ใช้เส้นทางจะได้รับความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น อำนวยความสะดวกในการขนส่งพืชผลการเกษตร ส่งเสริมและสนับสนุนการค้าตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ก่อให้เกิดผลดีในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ที่มา>>ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง
แสดงความคิดเห็น