ครม.เห็นชอบ!!ครม.เห็นชอบเสนอ ‘ต้มยำกุ้ง’ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกต่อ UNESCO

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ หลังกระทรวงวัฒนธรรม เสนอให้ ‘ต้มยำกุ้ง’ อาหารขึ้นชื่อของไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ต่อยูเนสโก สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่ออาหารของไทยในระดับนานาชาติ

วันที่ 23 มี.ค.2564 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้กระทรวงวัฒนธรรม เสนอ ต้มยำกุ้ง (TomyumKung) เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ต่อยูเนสโก ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีมรดกภูมิปัญญาฯ ได้รับการขึ้นทะเบียนของยูเนสโก แล้ว 2 รายการ คือ โขนและนวดไทย เมื่อปี พ.ศ.2561 และพ.ศ. 2562 โดยมีรายการ ‘โนรา’ และ ‘สงกรานต์ในประเทศไทย’ ที่เสนอไปแล้วและอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของยูเนสโก

โดยในปี 2564 นี้ ประเทศไทย จะเสนอรายการ ต้มยำกุ้ง เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ต่อยูเนสโกเป็นลำดับต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เห็นความสำคัญขอ’ ต้มยำกุ้ง ซึ่งเป็นอาหารประจำชาติ ที่ขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก ด้วยเป็นอาหารที่มีคุณค่าสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชุมชนเกษตรกรรมริมแม่น้ำลำคลอง ในภาคกลางของไทย ที่มีวัฒนธรรมการบริโภคอาหารอย่างเรียบง่าย พึ่งพิงธรรมชาติและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

การเสนอ ‘ต้มยำกุ้ง’ เพื่อขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของมนุษยชาติกับยูเนสโก นอกจากจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยแล้ว ยังกระตุ้นให้ตระหนักถึงความสำคัญ และเห็นคุณค่าในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ในความหลากหลายของอาหารไทย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่ออาหารของไทยในระดับนานาชาติ สร้างโอกาสทางการตลาดให้ธุรกิจอาหารไทย เกิดการสร้างงาน และรายได้ให้แก่ผู้ผลิตวัตถุดิบ คือ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรผู้ส่งออก และผู้ประกอบการร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศ

แสดงความคิดเห็น