เริ่ดที่สุด!!‘สนามบินอุดรฯ’พร้อมรับผู้โดยสารกลับบ้านสงกรานต์

อธิบดีกรมท่าอากาศยานเช็กความพร้อม ‘ท่าอากาศยานอุดรธานี’ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของผู้โดยสารในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามการดำเนินงานท่าอากาศยานอุดรธานี เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของผู้โดยสารในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ โดยมี นายกำแหง สายวิภู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุดรธานี และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ท่าอากาศยานอุดรธานี
นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย กล่าวว่า ได้รับฟังบรรยายสรุปข้อมูลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ รวมทั้งติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานอุดรธานี ในปี 2564 ซึ่งมีโครงการสำคัญต่าง ๆ อาทิ โครงการพัฒนาระบบคัดกรองผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องบิน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 การจัดซื้อและติดตั้งเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ LEDS ขนาดช่องอุโมงค์ 60×40 เซ็นติเมตร พร้อมระบบตรวจสอบต่อเนื่อง (In line) และอุปกรณ์ประกอบ งานซ่อมบํารุงเสริมผิวทางวิ่งทางขับ และงานก่อสร้างทางเดินเชื่อมภายในและปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร เป็นต้น ซึ่งได้สั่งการให้ท่าอากาศยานฯ เตรียมความพร้อมดูแลและอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารและรถสาธารณะ จะต้องไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่ท่าอากาศยานฯ ตรวจเช็คเครื่องมือและอุปกรณ์ทุกชนิดให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ทันทีหากมีเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งการรักษาความปลอดภัย ซึ่งได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อวางแผนและให้ความร่วมมือเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานฯ นอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสาร รถเข็น เก้าอี้ ราวบันได อุปกรณ์ปฏิบัติงาน จัดจุดบริการเจลแอลกอฮอล์เพื่อความสะอาดและสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสาร และประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการเดินทาง
ปัจจุบันท่าอากาศยานอุดรธานีมีอาคารที่พักผู้โดยสาร 2 หลัง พื้นที่รวม 19,459 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ 1,200 คน หรือ 3.4 ล้านคนต่อปี มีเที่ยวบินกว่า 60 เที่ยวบินต่อวัน มีสายการบินไทยสมายล์ ไทยแอร์เอเชีย นกแอร์ ไลอ้อนแอร์ และไทยเวียตเจ็ท ทำการบินใน 8 เส้นทาง ได้แก่ ดอนเมือง สุวรรณภูมิ เชียงราย เชียงใหม่ หัวหิน อู่ตะเภา ภูเก็ต และหาดใหญ่
ที่มา>>ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม
แสดงความคิดเห็น