อุดรฯวางเป้า ปี 2564 จัดสรรที่ดินทำกินให้ประชาชน กว่า 1 แสน 3 หมื่นไร่

(25มี.ค.64) ที่สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี นายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี สำนักงานป่าไม้ ที่ 6 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร เข้าชี้แจงความคืบหน้าการจัดสรรที่ทำกินให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ต่อคณะสมาชิกวุฒิสภา ที่เดินทางมาพบปะประชาชน รับฟังปัญหา ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาที่ดิน และร่วมหารือกับส่วนราชการภายใต้โครงการวุฒิสภา พบประชาชน ประกอบด้วย พลโท จเรศักดิ์ อานุภาพ นายเกียว แก้วสุหอ พลเอก สนธยา ศรีเจริญ พลเอก อาชาไนย ศรีสุข และนายสุชัย บุตรสาระ
นายเวทิน พุ่มอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า การดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนตามนโยบายรัฐ (คทช.) จังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2559 โดยในปี 2563 ที่ผ่านมาได้มีการจัดสรรที่ทำกินให้กับประชาชน ในพื้นที่ ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า และป่าหนองหญ้าไซ รวมแล้วกว่า 1 หมื่น 4 พันไร่ ราษฎรได้รับการจัดที่ทำกิน 1,401 ราย สำหรับปี 2564 ได้กำหนดเป้าหมายที่จะดำเนินการจัดที่ทำกินให้กับประชาชน กว่า 1 แสน 3 หมื่นไร่ ในพื้นที่ป่านายูงและน้ำโสม ป่าหมากหญ้า ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า และป่าหนองหญ้าไซย ถึงขณะนี้ มีการลงพื้นที่สำรวจแปลงที่ดินไปแล้วประมาณ 3 หมื่นไร่
แสดงความคิดเห็น