#ดีมั้้ย รัฐบาลไฟเขียว!!เปิดประเทศรับต่างชาติเริ่ม 1 เม.ย. 64 นำร่องเที่ยว 5 จว.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนเปิดประเทศ ตามที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ จากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) เสนอแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของจังหวัดภูเก็ต เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติให้มีการผ่อนคลายมาตรการกักตัวและเดินทางเข้าประเทศไทย โดยแบ่งเป็น 4 ระยะ ประกอบด้วย
ระยะที่ 1
เริ่ม 1 เม.ย. นี้ นักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางไปยังจังหวัด ภูเก็ต กระบี่ พังงา พัทยา เชียงใหม่ ที่ได้รับการฉีดวัคซีนและ มีใบรับรองการฉีดวัคซีน (vaccine certificate) จะถูกกักตัว 7 วัน ภายในโรงแรม ก่อนที่จะออกจากโรงแรม ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ลดลงจากการกักตัวปกติที่กำหนดไว้ 14 วัน
ระยะที่ 2
เริ่ม 1 ก.ค. เป็นต้นไป เฉพาะในส่วนของจังหวัดภูเก็ต สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้รับวัคซีน 2 โดส หรือตามจำนวนที่กำหนด ไม่จำเป็นต้องกักตัว แต่สำหรับพื้นที่อื่น ๆ ยังคงต้องใช้เวลากักตัว 7 วัน
ระยะที่ 3
เริ่ม 1 ต.ค. เป็นต้นไป เฉพาะพื้นที่นำร่อง เช่น ภูเก็ต พังงา กระบี่ พัทยา และเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่จำเป็นต้องกักตัวอีกต่อไป หากมีการฉีดวัคซีนและมีใบรับรองการฉีดวัคซีน
ระยะที่ 4
เริ่ม 1 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไม่จำเป็นต้องกักตัว หากมีใบรับรองการฉีดวัคซีน
แสดงความคิดเห็น