ทวงคืนสมบัติชาติสำเร็จ!!ทับหลังหนองหงส์-เขาโล้นสหรัฐฯเตรียมส่งคืนแผ่นดินไทย

รัฐบาลทวงคืนสมบัติชาติสำเร็จ ‘ปราสาทเขาโล้น จ.สระแก้ว และทับหลังปราสาทหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์’สหรัฐฯเตรียมส่งคืนแผ่นดินไทย
กระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินการทวงคืนโบราณวัตถุ 2 รายการ กลับคืนสู่ไทยได้สำเร็จ ได้แก่ ทับหลังจากปราสาทหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ และทับหลังจากปราสาทเขาโล้น จังหวัดสระแก้ว ซึ่งถูกลักลอบนำออกจากไทยโดยผิดกฎหมาย และถูกนำไปจัดแสดงไว้ที่ Asian Art Museum นครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2509 หรือ 55 ปี ที่ผ่านมา

รัฐบาลได้ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นรองประธาน และอธิบดีกรมสารนิเทศเป็นกรรมการ

กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานงานกับกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิด เพื่อขอรับข้อมูลการศึกษาทางวิชาการพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการสำรวจของกรมศิลปากร ภาพถ่ายของทับหลังฯ ตัวอย่างเอกสารอนุญาตใน การส่งออกโบราณวัตถุ เป็นต้น เพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวน จนสามารถพิสูจน์ได้ว่า โบราณวัตถุทั้ง 2 รายการนั้นมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย และได้ถูกลักลอบนำออกไปโดยผิดกฎหมาย

ขณะนี้ คดีความเสร็จสิ้นแล้ว โดยพิพิธภัณฑ์ฯ ได้ดำเนินการถอดถอนรายการทับหลัง ทั้งสองออกจากบัญชีของพิพิธภัณฑ์ฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม  และวันที่ 2 เมษายน 2564  รัฐบาลกลางสหรัฐจะยึดทับหลังทั้งสองรายการ จากนั้น รัฐบาลกลางสหรัฐ จะนำส่งทับหลังทั้งสองรายการคืนให้แก่ผู้แทนรัฐบาลไทยผ่านกรอบการดำเนินงาน Victim Remission Program ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐต่อไป โดยจะมีพิธีส่งมอบโบราณวัตถุทั้ง 2 รายการให้แก่ฝ่ายไทย อย่างเป็นทางการต่อไปในโอกาสแรก

ขณะนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพร้อม รับมอบโบราณวัตถุจากฝ่ายสหรัฐ รวมทั้งได้ประสานกับบริษัทขนส่งที่มี ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในการขนส่งโบราณวัตถุกลับคืนสู่ประเทศไทย

ซึ่งขณะนี้ คดีความเสร็จสิ้นแล้ว โดยทางพิพิธภัณฑ์ยินยอมให้รัฐบาลสหรัฐฯ ยึดทับหลังทั้ง 2 รายการ เพื่อนำส่งให้รัฐบาลไทย และคาดว่าจะถึงไทยประมาณเดือนพฤษภาคมนี้
แสดงความคิดเห็น