ชาวขอนแก่นพร้อมยัง!!วัคซีน’ลอตแรก 1000 โด๊สถึงแล้วผู้ว่าฯขอประเดิมเข็มแรก 7 เม.ย.นี้

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น ณ งานเภสัชกรรม สำนักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 7 ขอนแก่น มีการส่งมอบ วัคซีน Lot แรกขอนแก่น 10,000 Dose จังหวัดขอนแก่นจะได้รับวัคซีนจำนวน 10,000 โดส เพื่อฉีดให้แก่กลุ่มเสี่ยงสูง
โดยมีการจัดส่งวันนี้ 2 เมษายน 2564​ โดยกำหนด Kick Off ฉีดเข็มแรกในวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ​โรงพยาบาลขอนแก่น​ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นเตรียมประชุมพิจารณากลุ่มผู้ได้รับวัคซีนชุดแรกใน 4 กลุ่มเสี่ยง คือ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งจะเน้นฉีดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่มีการสำรวจและขึ้นทะเบียนไว้แล้ว นพ.สมชายโชติระบุว่า
ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อของทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยจะให้ความสำคัญในทุกกลุ่มเสี่ยง เช่น กลุ่มผู้สื่อข่าว เจ้าหน้าที่ประจำสถานีขนส่งผู้โดยสาร เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจจุดตรวจ ตำรวจ อปพร. ที่มีรายชื่อในช่วงที่มีการระบาดรอบแรก ส่วนในเดือนมิถุนายนจังหวัดขอนแก่นจะได้รับวัคซีนอีกจำนวน 200,000 โดส แต่จะเป็นวัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้า โดยล็อตนี้จะนำมาฉีดให้แก่ประชาชนซึ่งจะต้องมีการจัดลำดับกลุ่มเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเช่นกัน จากนั้นกระทรวงสาธารณสุขจะกระจายวัคซีนให้กับจังหวัดต่างๆ ตามที่ได้มีการลงทะเบียนขอรับวัคซีนตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ระหว่างนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นได้ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งทีมมิสเตอร์วัคซีนขึ้น โดยทำหน้าที่ผู้รับผิดชอบการฉีดวัคซีนโดยตรง
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะใช้มาตรการป้องกันควบคุมโรคหลายมาตรการ เช่น คัดกรองและเฝ้าระวังโรค กักตัวผู้มีความเสี่ยง รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า งดจัดกิจกรรมที่รวมกลุ่มคนจำนวนมาก ทำความสะอาดสถานที่และพื้นผิวสัมผัสร่วม เป็นต้น แต่สิ่งที่เป็นความหวังของรัฐบาลและประชาชนในขณะนี้ คือ
วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือเรียกสั้น ๆ ว่า วัคซีนโควิด 19 นั้น จั​งหวัดได้มีการเตรียมความพร้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาวัคซีนดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการใช้วัคซีนที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพได้มากที่สุด
แสดงความคิดเห็น