มข.พร้อมปัง!!“เมดิคัลฮับ” เริ่มก่อสร้างแล้วงบฯ 4,346 ล้าน คาดแล้วเสร็จปี’68

เมื่อเวลา 10.29 น.( 2 เมษายน 2564 ) รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อม รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ นำคณะผู้บริหารพร้อมบุคลากร ทำพิธีบวงสรวงเริ่มการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์เฉพาะทางชั้นเลิศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีหลวงปู่ยูวิน ภูริปัญโญ และคณะโหรพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ทำพิธี ณ มณฑลพิธีพื้นที่ราชพัสดุใกล้ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภายในงานครั้งนี้มี ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ รศ.ทพญ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล ในการก่อสร้าง

โครงการศูนย์บริการการแพทย์เฉพาะทางชั้นเลิศ คณะแพทยศาสตร์ มข.ถือเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วงเงินก่อสร้าง 4,346 ล้านบาท เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีพื้นที่บริการเพิ่มขึ้นอีก 120,000 ตารางเมตร ทำให้สามารถขยายบริการทางการแพทย์ มีเตียงผู้ป่วยในเพิ่มอีกกว่า 600 เตียง มีห้องผ่าตัดเพิ่มอีก 25 ห้อง และห้อง ICU อีก 117 เตียง นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังมีเรือนพักญาติอีก 400 ยูนิต และอาคารจอดรถอีก 1,000 คันด้วย

โครงการนี้ก่อสร้างบนพื้นที่ประมาณ 32 ไร่ โดยเป็นพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 ไร่ และเป็นพื้นที่ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น 24 ไร่ ซึ่งได้คืนพื้นที่ให้กรมธนารักษ์เพื่ออนุญาตให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นใช้ก่อสร้างโครงการดังกล่าว

ขณะเดียวกัน สามารถเพิ่มการผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้อีกปีละ 150 คน สามารถขยายการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรมทางการแพทย์อีกจำนวนมาก นับเป็นโครงการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภูมิภาคข้างเคียงได้อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น