รองปธ.หอฯขอนแก่นแนะ!!สร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวคู่ขนานแห่งใหม่ รองรับรถไฟความเร็วสูง

หอการค้าขอนแก่น ร่วมประชุมสภาธุรกิจการค้าไทย-ลาว เรื่องรถไฟความเร็วสูง ระบุ เส้นทางลาวจีนมีความพร้อมสูง แต่ฝั่งไทยยังไม่พร้อมสะพานข้ามแม่น้ำโขงก่อสร้างมากว่า 20 ปี การขนสินค้าสามารถทำได้ครั้งละครึ่งขบวนแนะให้สร้างสะพานคู่ขนานแห่งใหม่

นายปรีชา พันธ์นิกุล รองประธานหอการค้า จ.ขอนแก่น เขียนในเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า  เมื่อวันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา ตนและคณะไปร่วมประชุมออนไลน์ ที่ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ร่วมกับสภาธุรกิจการค้า ไทย-ลาว ที่ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดหนองคาย เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจประเทศสปป.ลาว ซึ่งมีความชัดเจนมาก

โดยเฉพาะความร่วมมือเรื่องรถไฟความเร็วสูงระหว่างประเทศสปป.ลาว กับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งสถานีขนส่งผู้โดยสารจะอยู่ที่สถานีเวียงจันทน์ และสถานีขนถ่ายสินค้าจะอยู่ที่ท่านาแล้ง มีทั้ง สถานีสินค้าที่มีพิธีการศุลกากรทั้งขาเข้าและขาออก หรือ ICD (Inland Container Depot)  และท่าเรือบก  (Dry Port)

“สิ่งที่จะเกิดขึ้น เมื่อรถไฟความเร็วสูง จากจีนเริ่มดำเนินการ สถานีรถไฟที่ฝั่งไทย ประกอบด้วย สถานีหนองคาย ที่ขนส่งผู้โดยสาร และสถานีนาทา ซึ่งจะใช้สำหรับขนส่งสินค้าแต่ไม่มีระบบการบรรจุสินค้าใส่ตู้คอนเทนเนอร์ หรือ CY (Container Yard) ก่อนถึงสถานีหนองคายห่าง 1กิโลเมตร จึงยังไม่มีความพร้อม”นายปรีชากล่าวและว่า

นอกจากนี้สะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำโขงหนองคาย-เวียงจันทร์ ยังเก่ามาก เพราะก่อสร้างมากว่า 20 ปี รถไฟสามารถขนสิ่งของได้คราวละครึ่งขบวน เพราะตอหม้อจะทรุด จึงจะต้องแบ่งครึ่งลาก 2 รอบ ตอนรถไฟวิ่งกลางสะพาน รถยนต์ต้องหยุดวิ่ง ทั้ง 2 ฝั่ง

“ปัญหาดังกล่าว ทางการจีนได้รับทราบว่า ขั้นตอนการออกแบบและของบประมาณออกแบบต้องใช้เวลา 3 ปี จึงบริจาคงบประมาณเพื่อออกแบบแล้ว”นายปรีชากล่าว

นายปรีชากล่าวอีกว่า ปัจจุบันการออกแบบสร้างสะพานคู่ขนาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะตั้งอยู่ข้างสะพานมิตรภาพเดิม ทางด้านฝั่งตะวันออกของสะพานเดิม โดยจะมีทางรถไฟ 2 เส้น คือ รางรถไฟความกว้างขนาด 1.435 เมตร 1 เส้นทาง และรางรถไฟความกว้างขนาด 1.0 ม.อีก 1 เส้นทาง แต่ยังอยู่ระหว่างจัดหางบประมาณ จึงไม่รู้ว่าจะสามารถสร้างได้เมื่อไหร่ เพราะไทยและลาวต่างยังไม่มีงบประมาณ

ดังนั้น เส้นทางรถไฟลาวและจีนจึงมีความพร้อมสูงกว่ารถไฟไทยมากในการขนส่งสินค้าและขนส่งผู้โดยสารและน่าจะขนได้จำนวนมาก แนวโน้มของฝ่ายไทยจะเป็นการรอให้นักท่องเที่ยวหาวิธีข้ามมาไทยเอง รวมทั้งนักธุรกิจต้องหาวิธีช่วยตัวเอง ขนสินค้าข้ามฝั่งไทย เพราะสะพานไม่ได้มีแผนใดๆ รองรับในระยะ 2-3 ปีแรกที่รถไฟลาว-จีนเปิดดำเนินการ

ทั้งนี้สถานีขนถ่ายสินค้าฝั่งไทยยังไม่มีระบบบรรจุสินค้าใส่ตู้คอนเทนเนอร์หรือ CY นักธุรกิจจึงจำเป็นต้องใช้สถานีขนถ่ายสินค้าท่าพระ ขอนแก่น ในการขนสินค้าจากไทยไปที่สถานีท่านาแล้งเพื่อส่งไปจีนแล้วขนสินค้าจีนจากท่านาแล้ง มาที่แคร่รถไฟต.ท่าพระ ขอนแก่น ซึ่งมีระบบบรรจุสินค้าใส่ตู้คอนเทนเนอร์รองรับแล้ว

“มีเอกชน 4 รายเข้าทำสัญญากับการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมให้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุกผ่านถนนจนถึงกรุงเทพหรือท่าเรือแหลมฉบัง ผมเสนอให้ หอการค้าหนองคาย ตั้งคณะทำงานไปพบผู้บริหารระดับต่างๆเพื่อเร่งรัดให้เกิดสะพานมิตรภาพคู่แห่งใหม่ซึ่งจำเป็นต่อเศรษฐกิจการค้าของไทยมาก”นายปรีชาระบุ

…..

แสดงความคิดเห็น