ขอนแก่นเตรียมการฉีดวัคซีนผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยเรื้อรัง

ผู้ว่าฯขอนแก่นหารือ ผอ.รพ. สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้าพยาบาล Mr.Vaccine เตรียมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป และ ผู้ป่วยเรื้อรังที่มีโรคประจำตัว
รายงานข่าวแจ้งว่าวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประขุมค้ำคูน ชั้น 4 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธาน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผอ.รพ. ,สสอ. ,หัวหน้าพยาบาลและ Mr.vaccine ของทุกหน่วยบริการ ในประเด็น
     -การจัดการข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
     -การบริหารจัดการระบบcold chain วัคซีนป้องกัน COVID-19
     -แนวทางการจัดระบบบริการ ฉีดวัคซีน COVID-19
     -การนำแผนการฉีดวัคซีน COVID-19ในกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มโรค และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ของรพ.แต่ละแห่ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม
เพื่อเตรียมความพร้อมในการฉีดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค คือโรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลออดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็งทุกชนิด และโรคเบาหวาน โดยขณะนี้ทาง อสม. และ รพ.สต. ทุกแห่งของจังหวัดขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ที่ต้องการรับวัคซีนแล้ว คาดว่าจะได้จำนวนที่แน่นอนของผู้ที่จะรับการฉีดวัคซีน ต่อไปจะมีการเตรียมสถานที่ในการเตรียมฉีดวัคซีน เพราะเนื่องจากจะมีประชาชนที่จะเดินทาง มารับการฉีดวัคซีนจำนวนมาก
แสดงความคิดเห็น