ดีเดย์ 1 มิ.ย.นี้!!ขอนแก่นเปิด Walk inพร้อมเปิดพื้นที่ฉีดวัคซีนโควิดทั่วเมือง

คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ประชุมเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ที่ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ปลัดจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลขอนแก่น ,สิ่งแวดล้อมภาค 10 , ขนส่งจังหวัดขอนแก่น , ศูนย์สื่อการกรมการปกครอง ,หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดขอนแก่น
โดยนาย ศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้แจ้งในที่ประชุมว่า ตั้งแด่วันที่ 1มิถุนายน2564เป็นต้นไปจังหวัดขอนแก่นจะเปิดจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโดวิดเขตอำเภอเมืองขอนแก่นดังนี้
-ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาฯมข
-เซ็นทรัลพลาซ่า
-สนามกีฬากลาาง
-ศูนย์อนามัยที่7
-ศูนย์แพทย์รพ.ทั้ง4มุมเมืองอาจจะเพิ่มศูนย์ไคส์และโรงพยาบาลขอนแก่นด้วย
โดยแต่ละจุดจำนวน80%จะฉีดให้กับผู้จองไว้แล้ว อีก20%จะฉีดให้กับผู้Walk inเข้าไป โดยหากผู้จองมาไม่ครบตามที่จองไว้วัคซีนที่เหลือก็จะฉีดให้ผู้Walk inได้ทันทีขณะเดียวกันหากมีผู้ฉีดครบตามที่จองไว้ ก็จะขึ้นทะเบียนเตรียมฉีดให้กับผู้Walk inทันทีเป็นการอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่พร้อมกับมีรถพยาบาลประจำอยู่ทุกจุดอีกด้วยหากมีอาการไม่พึงประสงค์จะสามารถนำส่งโรงพยาบาลได้ภายใน15นาที จึงขอเชิญผู้จองไว้แล้วหรือไม่ได้จองไว้ไปทำการฉีดวัคซีนในวันเวลาและสถานที่ๆท่านสะดวกโดยทั่วกัน
แสดงความคิดเห็น