นายกฯทน.ขอนแก่นไม่รอช้า!!จอง ‘ซิโนฟาร์ม’ 1 แสนโดสพร้อมฉีดปชช.ครอบคลุมทุกกลุ่ม

หลัง ศคบ.ปลดล็อก นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์สื่อ ขั้นตอนการจัดหาวัคซีนโควิด -19 ทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ภายใต้ระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรี นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์สื่อ เรื่องขั้นตอนการจัดหาวิคซีนโควิด-19 ทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ภายใต้ระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น กล่าวถึงแผนการจัดหาวัคซีนทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ว่า ขณะนี้ ได้เตรียมการไว้หลายขั้นตอน ให้มีการตรวจสอบผู้มีสิทธิ์โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือ ประชากรในเขตเทศบาลที่มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาล กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มประชากรแฝง กำลังมีการตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสามารถดำเนินการฉีดได้หรือไม่ ซึ่งความตั้งใจอยากให้ประชาชนได้รับวัคซีนทุกคน แม้จะไม่มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยขณะนี้กำลังตรวจสอบอำนาจหน้าที่ว่าจะสามารถฉีดวัคซีนให้ได้หรือไม่ กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มความซ้ำซ้อน อาจมีประชากรบางส่วนได้ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นไว้แล้ว เพราะหากเกิดมีการลงทะเบียนที่ซ้ำซ้อนอาจมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการวัคซีนได้
สำหรับแผนการดำเนินการ ในขณะที่เทศบาลมีศูนย์การแพทย์ 5 แห่ง รวมถึงมีเครือข่ายอื่นๆโดยมีการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน เพราะทางเทศบาล ไม่สามารถดำเนินการโดยเอกเทศได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามประกาศ ข้อ 3 ข้อ 5 ภายใต้ข้อ 5 วรรคสอง จำเป็นต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและ คณะกรรมการโรคติดต่อของทางจังหวัด โดยจะต้องมีการประชุมร่วมกันเรื่องสถานที่หน่วยงาน วิธีการ งบประมาณ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงทะเบียน เพื่อขออนุมัติความเห็นชอบ
อีกส่วนหนึ่งที่ทำคู่ขนานกันไปคือแหล่งที่จะจัดซื้อวัคซีนที่วิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพราะเป็นแหล่งเดียวที่มีวัคซีนเพื่อจะตอบสนองได้ ขณะที่ทางวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนรับวัคซีนเป้าหมายแรกคือ เทศบาลนครขอนแก่นตั้งใจจะจอง 200,000 โดส แต่เนื่องจากมีการลงทะเบียนจองจากทางภาครัฐประกาศไว้ก่อนหน้านี้ จึงลดจำนวนลงเหลือเพียง 100,000 โดส ก่อน สำหรับขั้นตอนต้องเป็นไปตามระเบียบของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบก่อนว่า ระเบียบของการจัดซื้อจัดจ้างสามารถดำเนินการร่วมกันได้หรือไม่ ติดขัดในเรื่องใด ซึ่งขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการควบคู่กันไป เมื่อผ่านการอนุมัติเห็นชอบของทางสภาเทศบาล จึงจะได้เร่งอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการ ส่วนความคืบหน้า เทศบาลจะรายงานให้ทราบต่อไป

ที่มา>>เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม(kkmunicipality)

แสดงความคิดเห็น