ขอนแก่นบ่ย่านโควิด!!เดินหน้าจัดงาน ‘แห่เทียนพรรษาฯ’เพิ่มเสน่ห์ของเมืองขอนแก่น

ขอนแก่น เดินหน้าจัดงานจัด งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เมืองขามแก่นเสียงแคนดอกคูน เป็นปีแรกภายใต้วิถีใหม่ เพื่อรักษา สืบทอดศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีวัฒนธรรม เพื่อความมีเสน่ห์ของเมืองขอนแก่น 19-26 กรกฎาคม 2564  ผู้ว่าฯยืนยัน มีการจำกัดจำนวนคนที่จะเข้าร่วมในขบวนแห่ ภายใต้มาตรการป้องกัน covid -19 อย่างเคร่งครัด
ที่ห้องประชุม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการแห่เทียนพรรษา เมืองขามแก่นเสียงแคนดอกคูน จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานแห่เทียนพรรษา เมืองขามแก่นเสียงแคนดอกคูน จังหวัดขอนแก่น
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเทียนพรรษา ให้กับจังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยและเป็นปีแรกของการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดขอนแก่น ซึ่งถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ โดยเป็นการจัดงานภายใต้วิถีใหม่ มีการจำกัดจำนวนคนที่จะเข้าร่วมในขบวนแห่ ภายใต้มาตรการป้องกัน covid -19 อย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนตัวของเมืองในด้านต่างๆ ด้วย
ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดโครงการแห่เทียนพรรษา เมืองขามแก่นเสียงแคนดอกคูน จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 19-26 กรกฎาคม 2564 โดยบูรณาการการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อรักษา สืบทอดศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีวัฒนธรรม เพื่อความมีเสน่ห์ของเมืองขอนแก่น โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ
วันที่ 13 กรกฎาคม พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 19 ถึง 22 กรกฎาคม พิธีเฉลิมฉลองและจัดแสดงต้นเทียนนะพื้นที่อำเภอนั้นๆ
วันที่ 23 กรกฎาคม เคลื่อนย้ายต้นเทียนจากพื้นที่อำเภอเข้ามายังบริเวณบึงสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 24 กรกฎาคม พิธีแห่เทียนพรรษา จากบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปยังศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
วันที่ 25 กรกฎาคม พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดธาตุ พระอารามหลวงและพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง
วันที่ 25-26 กรกฎาคม จัดแสดงนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับเทศกาลเข้าพรรษาและขบวนเทียนพรรษา ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชม ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
โดยจะมีขบวนแห่เทียนพรรษา จำนวน 9 ขบวน คือ
1.ขบวนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจัดทำรูปแบบเทียนพรรษา แสดงถึงสถานที่สำคัญ พระธาตุขามแก่นและอุทยานประวัติศาสตร์ อุทยานธรณีขอนแก่น
2.เทศบาลนครขอนแก่น จัดทำรูปแบบเทียนพรรษาแสดงถึงสถานที่สำคัญ พระมหาธาตุแก่นนคร อนุสรณ์สาธุชน (พระมหาธาตุ 9 ชั้น) และพระคู่บ้านคู่เมืองพระพุทธพระลับ
3. เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จัดทำรูปแบบเทียนพรรษา แสดงถึงวรรณกรรมเรื่องสินไซ และศาสนสถาน โบสถ์วัดสนวนวารีพัฒนาราม
4. เทศบาลเมืองชุมแพ จัดทำรูปแบบเทียนพรรษา แสดงถึงโบราณสถานพระพุทธไสยาสน์ของดีเมืองชุมแพ ข้าวทับทิมชุมแพ ศาลหลักเมืองและแหล่งท่องเที่ยวถ้ำพญานาค
5. เทศบาลเมืองเมืองพล จัดทำรูปเทียนพรรษา แสดงถึงศิลปะการทอผ้าพื้นเมืองผ้ามัดหมี่และประเพณีฮีตสิบสอง
6. สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จัดทำรูปแบบเทียนพรรษา แสดงถึงโบราณสถานกู่ประภาชัย
7. เทศบาลเมืองกระนวน จัดทำรูปภาพเทียนพรรษา แสดงถึงศิลปะการเป่าแคนและการทำแคน
8.เทศบาลเมืองศิลา จัดทำรูปแบบเทียนพรรษา แสดงถึงสถานที่สำคัญองค์พระประธานพุทธมณฑลอีสาน
9. เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม จัดทำรูปภาพเทียนพรรษา แสดงถึงประเพณีผูกเสี่ยวและศิลปะการทำพานบายศรี
แสดงความคิดเห็น