เป็นห่วงอีหลี!! ร้อยเอ็ดเปิดศูนย์ประสานงานช่วยเหลือให้ชาวร้อยเอ็ดได้มารักษาที่ภูมิลำเนา

เป็นห่วงอีหลี!! ร้อยเอ็ดเปิดศูนย์ประสานงานช่วยเหลือให้ชาวร้อยเอ็ดได้มารักษาที่ภูมิลำเนา

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนร้อยเอ็ดกลับบ้านและจุดรับบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดฯ

สืบเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งพบว่าสถิติตัวเลขยอดของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศ ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนสถานพยาบาลที่ใช้รองรับผู้ป่วยทั้งสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนของส่วนกลาง รวมทั้ง ผู้ป่วยที่ตรวจพบว่ามีการติดเชื้อหลายรายยังไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือ และเข้าไปอยู่ในความดูแลของแพทย์ในสถานพยาบาลได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ของโรคจึงมีความต้องการเดินทางกลับมารักษายังภูมิลำเนา เพื่อหาสถานที่พยาบาลเข้ารับการรักษา ซึ่งจังหวัดได้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด (ศบค.จ.รอ.) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดร้อยเอ็ด (ศปก.จ.รอ.) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 และได้มีมติให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนร้อยเอ็ดกลับบ้านและจุดรับบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนามขึ้น เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยเหลือและประสานงานให้พี่น้องชาวร้อยเอ็ด ได้เดินทางกลับมารักษาตัวในภูมิลำเนา ซึ่งศูนย์ประสานงานฯ นี้ จะทำหน้าที่ในการรับโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยบูรณาการร่วมกันกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ทำหน้าที่ซักถามข้อมูล ให้คำแนะนำ ชี้แจง เกี่ยวกับกรณีผู้ติดเชื้อที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับมารักษาตัวยังภูมิลำเนาผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 043-519427 และสายด่วน 1567 สำหรับญาติในพื้นที่มาติดต่อ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง และคัดกรองเพื่อเข้ารับการรักษาตัวตามขั้นตอนต่อไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดได้เปิดศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนร้อยเอ็ดกลับบ้าน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นศูนย์ในการประสานงาน อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือคนร้อยเอ็ดที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดพื้นที่เสี่ยงต่างๆ ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับร้อยเอ็ด พร้อมนั้นได้มอบหมายให้อำเภอทุกอำเภอจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนร้อยเอ็ดกลับบ้าน ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเป็นศูนย์ประสานงานฯ ดังกล่าวด้วย พร้อมนี้จังหวัดเปิดจุดรับบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดด้วย

แสดงความคิดเห็น