ยินดีนำเด้อ! นายอำเภแชุมแพ มอบสูติบัตร แม่ติดโควิดกับเด็กชายผู้รอดชีวิตรายแรก

นายอำเภอชุมแพ มอบสูติบัตรแก่ เด็กชายที่เกิดจากแม่ติดเชื้อโควิด-19 ที่คลอดในโรงพยาบาลชุมแพ สำเร็จเป็นรายแรก

 

 

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ที่โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ ได้เดินทางมามอบสูติบัตรให้แก่เด็กชายรายแรกของอำเภอชุมแพที่เกิดจากแม่ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งโรงพยาบาลชุมแพ ได้ทำคลอดโดยการผ่าตัดทางหน้าท้อง เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยเด็กมีสุขภาพแข็งแรง ตรวจไม่พบการติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่แรกเกิด และที่อายุ 3 วัน แต่เนื่องจากบิดามารดา มีติดเชื้อโควิด-19 กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล พญ.ดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ จึงมอบหมายให้ นพ.สมเกียรติ ชูบัณฑิตกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ประสานงานเรื่องการออกสูติบัตร เนื่องจากพ่อแม่อยู่ในช่วงการรักษา ซึ่งสำนักทำเบียนอำเภอชุมแพ ได้อำนวยความสะดวกในการทำสูติบัตร เพื่อให้เด็กสามารถมีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพได้ โดยเด็กจะอยู่ในความดูแลของป้าซึ่งตรวจไม่พบเชื้อเช่นกัน นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวอำเภอชุมแพทุกส่วน ที่ช่วยกันดูแลผู้ป่วยแบบสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้คนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 

 

นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ ได้แสดงความขอบคุณทีมงานของโรงพยาบาลชุมแพ ภายใต้การนำของ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ รองผู้อำนวยการ ทีมผู้บริหาร และที่สำคัญคือทีมผู้ดูแลผู้ป่วย ทีมสูติกรรม นำโดย พญ.แสงเดือน กิ่งข่อยกลาง ทีมกุมารเวชกรรม นำโดย นพ.สมเกียรติ ชูบัณฑิตกุล ทีมห้องผ่าตัด ทีมไอซียู ซึ่งให้การดูแลผู้ป่วยด้วยความยากลำบาก แม้จะมีความเสี่ยง แต่ทุกคนก็ดูแลผู้ป่วยด้วยความตั้งใจ และเสียสละ ถือเป็นความโชคดีของชาวอำเภอชุมแพและอำเภอใกล้เคียง ที่มีโรงพยาบาลและทีมบุคลากรที่มีความสามารถ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับบริการที่ดี มีความปลอดภัย และขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรสาธารณสุขทุกท่าน ให้มีกำลังกายกำลังใจที่ดี ในการดูแลสุขภาพประชาชนให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตินี้

แสดงความคิดเห็น