สุดยอดมาก!! ผู้ว่าฯ โคราชนำทีมบริจาคเลือด หลังเลือดขาดแคลน ผู้ป่วยต้องเลื่อนผ่าตัด

สุดยอดมาก!! ผู้ว่าฯ โคราชนำทีมบริจาคเลือด หลังเลือดขาดแคลน ผู้ป่วยต้องเลื่อนผ่าตัด

โคราชเลือดสำรองขาดแคลน ผู้ป่วยบางรายต้องเลื่อนผ่าตัด ผู้ว่าฯนำทีมร่วมบริจาค วอน ปชช. ออกมาบริจาคเลือดช่วยผู้ป่วยช่วงโควิดระบาด

       ที่ห้องรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย ชั้น LG ศุนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยส่วนราชการและประชาชน ร่วมบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 โดยมีเทคนิคการแพทย์หญิงศิริลักษณ์ เพียกขุนทด หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การบริจาคโลหิตในครั้งนี้ตนบริจาคเป็นครั้งที่ 11 แล้ว โดยจะใช้เวลาว่างจากภารกิจมาบริจาคโลหิต และตนมีความตั้งใจที่จะบริจาคเป็นประจำทุก ๆ 3 เดือน เพราะโลหิต 1 ถุงมีประโยชน์อย่างมาก เป็นยารักษาโรคที่สำคัญ และต้องได้มาจากการบริจาคเท่านั้น ประกอบกับทุกวันนี้ความก้าวหน้าทางการแพทย์รุดหน้าขึ้นต่อเนื่อง โลหิตจึงถูกนำมาใช้ในการรักษาตามไปด้วย และมีผู้ป่วยต้องการโลหิตใช้ในการรักษาทุกวัน หากโลหิตขาดแคลนจะส่งผลต่อการรักษาผู้ป่วยได้ ซึ่งจากการที่ตนได้รับข้อมูลการจัดหาโลหิตของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา สภากาชาดไทย พบว่า โลหิตยังขาดแคลนต่อเนื่อง และขาดแคลนทุก ๆ กรุ๊ป มาตั้งแต่ช่วงเกิดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในรอบแรกจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับ เป็นช่วงที่สถานศึกษาหลายแห่งต้องทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด -19 ทำให้โลหิตสำรองมีน้อยลง ส่งผลให้ ภาคฯ มีโลหิตสำรองช่วยเหลือผู้ป่วยไม่มาก ดังนั้น ตนจึงขอเชิญชวนประชาชนมาบริจาคโลหิตกันให้มากขึ้น และบริจาคเป็นประจำทุก ๆ 3 เดือน จากเคยบริจาคปีละ 1-2 ครั้ง ก็ขอให้มาบริจาคเพิ่มเป็นปีละ 3-4 ครั้ง ก็จะเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาโลหิตคงคลังมีน้อยได้ ท่านสามารถบริจาคโลหิต ณ ห้องรับบริจาคโลหิตได้ทุกแห่ง
        ด้านเทคนิคการแพทย์หญิงศิริลักษณ์ เพียกขุนทด หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา สภากาชาดไทย กล่าวว่า ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 สร้างความวิตกกังวลต่อผู้บริจาคโลหิตเป็นอย่างมาก หน่วยงานยกเลิกการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต พนักงานหลายองค์กรต้องทำงานที่บ้าน สถานศึกษาทุกแห่งทำการเรียนการสอนออนไลน์ ส่งผลให้โลหิตลดลงอย่างมาก ปัจจุบัน โรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา ที่เบิกโลหิตกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา สภากาชาดไทยอยู่ที่วันละ 200-300 ยูนิต แต่ภาคฯ สามารถจ่ายโลหิตได้เพียง 50-60 ยูนิตเท่านั้น ส่งผลให้โรงพยาบาลขาดแคลนโลหิต ต้องเลื่อนการผ่าตัด เลื่อนการรักษา โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเลือดที่จำเป็นต้องได้รับเลือดเป็นประจำสม่ำเสมอหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไป อาจส่งผลอันตรายแก่ผู้ป่วยถึงชีวิตได้
ทั้งนี้ก็ขอเชิญชวนประชาชน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมบริจาคโลหิต และขอให้มาบริจาคโลหิตต่อเนื่องทุก ๆ 3 เดือน โดย จ.นครราชสีมา บริจาคได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา สภากาชาดไทย ต.หนองบัวศาลา ,ห้องรับบริจาคโลหิตชั้น LG เทอร์มินอล 21 โคราช,ห้องรับบริจาคโลหิตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สาขาบริการโลหิต เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ,ห้องรับบริจาคโลหิตเดอะมอลล์นครราชสีมา ชั้น 2 โรงพยาบาลประจำจังหวัด และหน่วยเคลื่อนที่ หรือท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทร.044-938938 ต่อ 1303

 

แสดงความคิดเห็น