สารคามต้องรอด!! อบจ. จับมือผู้ว่าฯ สั่งจองโมเดอร์นาในวงเงิน 30 ล้านบาท จากสภากาชาดไทย

สารคามต้องรอด!! อบจ. จับมือผู้ว่าฯ สั่งจองโมเดอร์นาในวงเงิน 30 ล้านบาท จากสภากาชาดไทย

 

อบจ.มหาสารคาม จับมือ ผู้ว่าฯ สั่งจองวัคซีน “โมเดอน่า” (Moderna) ในวงเงิน 30 ล้านบาท จากสภากาชาดไทย เพื่อฉีดวัคซีนให้ชาวจังหวัดมหาสารคาม ในกลุ่มเปราะบางตามเงื่อนไขของสภากาชาดไทย
นายกองโท ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายก อบจ.มหาสารคาม กล่าวว่า จากสถานณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ได้แพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ซึ่งจำนวนวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขแจกจ่ายยังไม่เพียงพอต่อความจำเป็นของประชาชนมหาสารคามเพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนได้เข้าถึงวัคซีนอย่างทันท่วงที อบจ.มหาสารคาม จึงได้หารือกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามในฐานะประธานคณะกรรมการ ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการสั่งจองวัคซีน Modena จากสภากาชาดไทยจำนวนเงิน 30 ล้านบาท เพื่อนำไปฉีดบริการให้กับประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ผู้ที่ได้รับการฉีดต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของสภากาชาดไทยกำหนด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย อบจ.มหาสารคามจะขอให้ สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้ดำเนินการ โดยความร่วมมือต่างๆในจังหวัดมหาสารคามเป็นผู้ฉีดบริการประชาชน
แสดงความคิดเห็น