สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 2 ส.ค. 2564

 

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+407 ราย  ผู้ป่วยสะสม 7,458 ราย เสียชีวิต 64 ราย  รักษาหาย 3,454 ราย กำลังรักษา 3,940 ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+486 ราย  ผู้ป่วยสะสม 6,018 ราย เสียชีวิต 28 ราย  รักษาหาย 2,026 ราย กำลังรักษา 3,964 ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+303 ราย  ผู้ป่วยสะสม 4,601ราย เสียชีวิต 7ราย  รักษาหาย 2,459 ราย กำลังรักษา 2,133 ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+172 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,585 ราย  เสียชีวิต 19 ราย  รักษาหาย 2,483 ราย กำลังรักษา 2,083 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+259 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,413 ราย เสียชีวิต 33 ราย  รักษาหาย 2,232 ราย กำลังรักษา 2,148 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+167 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,370 ราย เสียชีวิต 29 ราย  รักษาหาย 2,658 ราย กำลังรักษา 1,683 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+216 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,186ราย เสียชีวิต 6 ราย  รักษาหาย 1,984 ราย กำลังรักษา 2,196 ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+421 ผู้ป่วยสะสม 4,426 ราย เสียชีวิต 7 ราย  รักษาหาย 446 ราย กำลังรักษา 3,973 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+144  ราย ผู้ป่วยสะสม 3,786 ราย เสียชีวิต 34 ราย  รักษาหาย 1,221 ราย กำลังรักษา 2,531 ราย

 

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+137  ราย ผู้ป่วยสะสม 3,576 ราย  เสียชีวิต 13 ราย  รักษาหาย 1,066 ราย กำลังรักษา 2,497 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+216 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,239ราย เสียชีวิต 15 ราย  รักษาหาย 1,306 ราย กำลังรักษา 1,918 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+192 ราย ผู้ป่วยสะสม2,683 ราย เสียชีวิต 6 ราย  รักษาหาย 847  ราย  กำลังรักษา 1,830 ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+152 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,411 ราย เสียชีวิต 10 ราย  รักษาหาย 985 ราย  กำลังรักษา 1,416 ราย

#ยโสธร   ติดเชื้อเพิ่ม+73 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,766 ราย เสียชีวิต 6 ราย  รักษาหาย 647 ราย  กำลังรักษา            1,113 ราย

#เลย   ติดเชื้อเพิ่ม+38 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,271 ราย เสียชีวิต 4 ราย รักษาหาย 473 ราย  กำลังรักษา 794 ราย

#หนองบัวลำภู   ติดเชื้อเพิ่ม+73 ราย  ผู้ป่วยสะสม 1,204 ราย เสียชีวิต 3 ราย  รักษาหาย 660 ราย กำลังรักษา 541 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+71 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,192 ราย เสียชีวิต 7ราย รักษาหาย 610 ราย  กำลังรักษา 575 ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+32 ราย  ผู้ป่วยสะสม 967 ราย เสียชีวิต4 ราย  รักษาหาย 194 ราย  กำลังรักษา 769 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+33 ราย ผู้ป่วยสะสม 865 ราย เสียชีวิต2 ราย  รักษาหาย 397 ราย กำลังรักษา 286 ราย

#บึงกาฬ  ติดเชื้อเพิ่ม+74 ราย  ผู้ป่วยสะสม 661 รายเสียชีวิต1 ราย  รักษาหาย 194 ราย  กำลังรักษา 466  ราย

 

แสดงความคิดเห็น