ผู้ว่าฯ สารคามใจดี!! นำทีมมอบเงินสดและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอกันทรวิชัย

ผู้ว่าฯ สารคามใจดี!! นำทีมมอบเงินสดและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอกันทรวิชัย

วันที่ 21 สิงหาคม 2564 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายอำเภอกันทรวิชัย ชมรมแม่บ้านมหาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม ร่วมมอบเงินสด พร้อมสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครอบครัว นายสัมพันธ์ ทองขัน บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 18 ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม กรณีที่บ้านถูกไฟไหม้ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ส่งผลให้ที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายทั้งหลัง พร้อมทรัพย์สินหลายรายการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือ ในส่วนการก่อสร้างบ้าน และเยียวยาตามระเบียบทางราชการต่อไป

จากนั้น นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมคณะ เดินทางไปยังศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาใหญ่ เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์

แสดงความคิดเห็น