ราชมงคลขอนแก่นเจ๋ง นักศึกษา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเข้ารอบการแข่งขันCABLING NETWORKING CONTEST#9

18 สิงหาคม 2564 นายวัชรพงษ์ ภักดีอำนาจ และนายวิวรรธน์ ดีกลาง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมการแข่งขันโครงการสุดยอดทักษะสายสัญญาณ และเน็ตเวิร์ก  ปีที่ 9 (Cabling & Networking Contest#9) รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ ZOOM  ซึ่งจัดโดย บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และเครือข่ายสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และสื่อสารโทรคมนาคม

อาจารย์เอกพล ขันสาลี อาจารย์ประสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ฯ ที่ปรึกษาและผู้ฝึกซ้อมนักศึกษาเข้าแข่งขัน เปิดเผยว่า การแข่งขันในปีนี้เป็นการแข่งขันในรูปแบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ทำให้ต้องเตรียมการในหลายด้านมากขึ้น เริ่มตั้งแต่นักศึกษา ที่เข้ามาใหม่ในปีนี้ทั้งสองคนนั้น ยังใหม่และมาเจอการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งการเรียนต้องปรับเป็นออนไลน์ การสอนปฏิบัติต้องจัดสรรเวลาและปฏิบัติตาม ประกาศของราชการและมหาวิทยาลัย ฯ อย่างเคร่งครัด มีการเตรียมตัวระยะเวลาจำกัดประมาณ 2 สัปดาห์

การแข่งขัน แบ่งเป็นภาคทฤษฎี มีข้อสอบจำนวน 20 ข้อ(ข้อละ 0.5 คะแนน) รวม 10 คะแนน ใช้เวลา 15 นาที ส่วนภาคปฏิบัตินั้น เป็นการแข่งขันติดตั้งระบบ Open Cabling Solution ในบ้านพักอาศัย รวม 90 คะแนน(ให้เวลา 15 นาทีเตรียมอุปกรณ์ และเวลาติดตั้ง 60 นาที) ผู้เข้าแข่งขันจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดให้ถูกต้องตามแบบและเสร็จทันเวลาที่กำหนด การแข่งขันทฤษฎี ให้ผู้เข้าแข่งขันนั่งหน้ากล้องเว็บแคมและทำข้อสอบผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน สำหรับภาคปฏิบัติคณะกรรมการจะวีดีโอคอลทางโทรศัพท์ มายังผู้เข้าแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันนำโทรศัพท์ไปจับภาพในแต่ละจุดเพื่อตรวจให้คะแนน ผลการแข่งขันในรอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นายวัชรพงษ์ ภักดีอำนาจ ได้เป็นตัวแทน 1ใน 10 คนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับไปแข่งขันรอบสุดท้ายกับตัวแทนภาคต่าง ๆของประเทศไทย นับเป็นความภาคภูมิใจ ของมทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

และสำหรับการเรียนการสอน สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฯ ในปัจจุบันนั้น อาจารย์เอกพล ขันสาลี กล่าวว่าปัจจุบันทุกคนต้องปรับตัวในการใช้ชีวิตประจำวันการเรียน การสอน การทำงาน การประชุม การทำธุรกิจทั้งหมดล้วนอยู่ในรูปแบบออนไลน์ ลองมองดูรอบๆตัวเรา เทคโนโลยีและระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้น ล้วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา ค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมทั้งสิ้น หากเยาวชนคนรุ่นใหม่กำลังมองหาที่เรียน ที่ตอบโจทย์ ในศตวรรษที่ 21 ด้านสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ขอให้คิดถึง มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น) บัณฑิตนักปฏิบัติ

 

แสดงความคิดเห็น