คุ้มคักอิหลี โครงการรถ Mobile พาณิชย์ ลดราคา! ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ยโสธร

        โครงการรถ Mobile พาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดยโสธร

 

         สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ติดตามการจำหน่ายสินค้าโครงการรถ Mobile พาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดยโสธร ตามนโยบายของ

         นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยมีผู้แทนฝ่ายปกครองในพื้นที่อำนวยความสะดวกในการตั้งจุดจำหน่ายสินค้า จังหวัดยโสธร ได้รับอนุมัติรถ Mobile จำหน่ายสินค้าตามโครงการฯ จำนวน 6 คัน ครอบคลุมพื้นที่ 9 อำเภอ 78 ตำบล 360 จุดจำหน่าย รวมระยะเวลา 30 วันๆ ละ 12 จุด ระหว่างวันที 11 สิงหาคม – 9 กันยายน 2564 โดยการ นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ มากกว่า 70 รายการ เช่น ไข่ไก่ ข้าวสาร น้ำมันพืช น้ำตาลทราย เครื่องปรุงรส รวมทั้งสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน จำหน่ายให้กับประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ในราคาประหยัด หรือราคาทุน ต่ำกว่าราคาท้องตลาด 20-60 % เพื่อลดค่าครองชีพให้กับประชาชน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 D-M-H-T-T-A

จากการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว มีประชาชนให้ความสนใจและทยอยซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง

-สินค้าที่ขายดี ได้แก่ ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำตาลทราย เครื่องปรุงรสรสดี และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

-มูลค่าการจำหน่ายวันที่ 28 สิงหาคม 2564 จำนวน 60,084 บาท ลดค่าครองชีพ จำนวน  15,021 บาท ประชาชนร่วมซื้อสินค้า จำนวน 334 คน

-มูลค่าการจำหน่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 11-28 สิงหาคม 2564 รวม 18 วัน จำนวน 1,236,960 บาท ลดค่าครองชีพสะสม จำนวน 324,305 บาท ประชาชนให้ความสนใจซื้อสินค้าสะสม 7,153 คน เฉลี่ย 173 บาท/คน

 

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจุดจำหน่ายสินค้าทางเพจเฟซบุ๊กของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร

https://www.facebook.com/197872453647028/posts/3754868574614047/</a href=”https:>

แสดงความคิดเห็น