สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 31 ส.ค. 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 17:30น. พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 73 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 10,297 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้ว 4 ราย สะสม 5,891 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา ราย 73 สะสม 4,365 ราย และยอดผู้เสียชีวิตสะสม 50 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว

นอกจากนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหมที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 10 ราย รวมทั้งสิ้น 73 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้
เมืองขอนแก่น 4 ราย
ชุมแพ 15 ราย
สีชมพู 35 ราย
น้ำพอง 2 ราย
เปือยน้อย 6 ราย
ภูเวียง 1 ราย

แสดงความคิดเห็น