สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 2 ต.ค. 2564

 

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+102 ราย  ผู้ป่วยสะสม 26,177  ราย เสียชีวิต 185 ราย  รักษาหาย 22,381  ราย กำลังรักษา 3,611 ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+177  ราย ผู้ป่วยสะสม 17,356  ราย เสียชีวิต 128 ราย รักษาหาย 15,866 ราย กำลังรักษา 1,362  ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+19  ราย  ผู้ป่วยสะสม 14,894  ราย เสียชีวิต 70 ราย  รักษาหาย 15,024 ราย กำลังรักษา 639   ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+24 ราย ผู้ป่วยสะสม 14,920  ราย  เสียชีวิต 73 ราย  รักษาหาย 14,251  ราย กำลังรักษา 572  ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+62 ราย ผู้ป่วยสะสม 14,908 ราย เสียชีวิต 61  ราย  รักษาหาย 14,279 ราย กำลังรักษา 568  ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+24 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,933 ราย เสียชีวิต 103 ราย  รักษาหาย 13,752 ราย กำลังรักษา 294 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+181 ราย ผู้ป่วยสะสม 13,626 ราย เสียชีวิต 103 ราย  รักษาหาย 11,422 ราย กำลังรักษา 2,101 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+35 ราย ผู้ป่วยสะสม 9,756 ราย เสียชีวิต 35 ราย รักษาหาย 9,186 ราย กำลังรักษา 532  ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+41 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,838 ราย เสียชีวิต 89 ราย  รักษาหาย 9,958 ราย กำลังรักษา 791 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+173 ราย ผู้ป่วยสะสม 13,128 ราย เสียชีวิต 59 ราย รักษาหาย 9,734 ราย กำลังรักษา 3,335 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+25 ราย ผู้ป่วยสะสม7,710 ราย เสียชีวิต 54 ราย  รักษาหาย7,413 ราย กำลังรักษา 243 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+21 ราย ผู้ป่วยสะสม7,182 ราย เสียชีวิต 29 ราย  รักษาหาย6,875 ราย  กำลังรักษา 278  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+6 ราย ผู้ป่วยสะสม4,901 ราย เสียชีวิต 27 ราย  รักษาหาย4,811 ราย  กำลังรักษา 63 ราย

#ยโสธร  ติดเชื้อเพิ่ม+14 ราย ผู้ป่วยสะสม5,557 ราย เสียชีวิต 46 ราย  รักษาหาย4,751 ราย  กำลังรักษา 760 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+16  ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,767 ราย เสียชีวิต 19 ราย  รักษาหาย 3,614 ราย กำลังรักษา 134 ราย

#เลย ติดเชื้อเพิ่ม+10  ราย ผู้ป่วยสะสม 3,058  ราย เสียชีวิต 23 ราย รักษาหาย2,811 ราย  กำลังรักษา 224 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+9 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,891 ราย เสียชีวิต 22 ราย รักษาหาย 2,777 ราย  กำลังรักษา 92 ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+39 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,207  ราย เสียชีวิต 25 ราย  รักษาหาย 3,057  ราย  กำลังรักษา 125 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+4 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,076  ราย เสียชีวิต 5 ราย  รักษาหาย 1,995  ราย กำลังรักษา 76 ราย

#บึงกาฬ ยังไม่รายงาน   ผู้ป่วยสะสม 1,788 ราย เสียชีวิต 14 ราย  รักษาหาย 1,731 ราย กำลังรักษา 43  ราย

แสดงความคิดเห็น