อ.มัญจาฯขอนแก่นวุ่น!สั่งปิดบ้าน ‘หนองก้านเหลือง’ ม. 2 ต.นาข่า 14 วัน หลังเกิดคลัสเตอร์งานศพ ติดเชื้อแล้ว 9 ราย

 
วันที่ 17 ตุลาคม 2564 ศูนย์ระบาดอำเภอมัญจาคีรี ได้รับแจ้งผู้ติดเชื้อโควิดในงานศพ หนองก้านเหลือง ตำบลนาข่า อ.มัญจาคีรี จำนวน 9 ราย ซึ่งเป็นผลจากการค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยรายที่ 169 และ รายที่ 170(เดินทางมาจากจังหวัดระยองมาร่วมงานศพ ไม่ได้กักตัว) มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 46 ราย ตรวจพบเชื้อ 9 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 31 ราย ไม่พบเชื้อ
คณะทำงานควบคุมป้องกันโรคโควิด -19 อำเภอมัญจาคีรี ได้ประกาศปิดหมู่บ้านบ้านหนองก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลน่าข่า อำเภอมัญจาคีรี (167 ครัวเรือน 716 คน)ตั้งแต่วันที่ 17 -31 ตุลาคม 2564 และ ในเวลา 14.30 น.
นำโดยนายณรงค์ฤทธิ์ ลาสอาด รักษาราชการแทนนายอำเภอมัญจาคีรี นายมนัญชัย รูปต่ำ คณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาข่า ทีมระบาดตำบลนาข่า ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองก้านเหลือง อสม. ได้ประชุมวางแผนเตรียมการค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพิ่ม พบมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพิ่ม จำนวน 55 ราย ได้สั่งกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เสี่ยงต่ำทั้งหมด 14 วัน โดยมีมาตรการตั้งจุดตรวจทางเข้าออกหมู่บ้าน 2 จุด เทศบาลตำบลนาข่าจัดหาอาหาร ถุงยังชีพ แจกจ่ายผู้กักตัว ทุกครัวเรือน
Cr. มนัญชัย รูปต่ำ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอมัญจาคีรี
แสดงความคิดเห็น