คณะแพทย์ฯ มข. ยันทำตามพินัยกรรมฌาปนกิจหลวงพ่อคูณที่ขอนแก่น

คณะแพทยศาสตร์ มข. ยันทำตามพินัยกรรมหลวงพ่อคูณ ประสงค์ให้ฌาปนกิจศพที่ขอนแก่น ลอยอังคารแม่น้ำโขง

Image result for หลวงพ่อคูณ ครูใหญ่

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) กล่าวว่า ไม่สามารถให้ญาติพี่น้องรวมทั้งคณะศิษย์ พระเทพวิทยาคม หรือหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ นำสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณกลับไปทำการฌาปนกิจที่วัดบ้านไร่ได้ เพราะจะเป็นการทำผิดพินัยกรรมที่หลวงพ่อคูณได้ระบุไว้ และเป็นการทำผิดกฎหมาย

ตามพินัยกรรมข้อ 3 หลวงพ่อคูณได้ระบุไว้ชัดว่า การจัดพิธีบำเพ็ญกุศล เมื่อสิ้นสุดการศึกษาค้นคว้าของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มข.แล้ว ให้จัดโดยเรียบง่าย ละเว้นการพิธีสมโภชใดๆ และห้ามมิให้ขอพระราชทานเพลิงศพ โกฏิและหรือพระราชทานพิธีอื่นๆเป็นกรณีพิเศษเป็นการเฉพาะ โดยให้คณะแพทย์ศาสตร์ มข.กระทำเช่นเดียวกับการจัดพิธีศพของอาจารย์ใหญ่นักศึกษาแพทย์ ประจำปีร่วมกับอาจารย์ใหญ่ท่านอื่น แล้วเผา ณ ฌาปณสถานวัดหนองแวง พระอารามหลวงอำเภอเมืองขอนแก่น หรือวัดอื่นใดที่คณะแพทย์ศาสตร์(มข.) เห็นสมควรและเหมาะสม  

“ส่วนพินัยกรรมข้อ 4 ยังระบุด้วยว่า เมื่อดำเนินการตามข้อ 3 เสร็จสิ้นแล้ว อัฐิ เถ้าถ่าน และเศษอังคารทั้งหมดให้ คณะแพทย์ศาสตร์นำไปลอยที่แม่น้ำโขง จ.หนองคาย ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม ดังนั้นมข.จะกระทำนอกเหนือพินัยกรรมไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องของกฎหมายและมีความผิดถูกฟ้องร้องในภายหลังได้” รศ.นพ.ชาญชัย

สำหรับหนังสือขอสรีระสังขารหลวงพ่อคู ณ ซึ่งนางคำมั่น วงษ์กาญจนรัตน์ น้องสาวของหลวงพ่อคูณ รวมทั้งญาติพี่น้องและกรรมการวัดที่ได้ขอนำสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณไปจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพที่วัดบ้านไร่ รศ.นพ.ชาญชัยกล่าวว่า ส่วนตัวเข้าใจในความรู้สึกของญาติพี่น้อง และศิษย์ของหลวงพ่อคูณแต่ มข. มีความจำเป็นต้องทำตามพินัยกรรมซึ่งเป็นความประสงค์ของหลวงพ่อคูณเช่นกัน

ที่มา

Image result for โพสต์ทูเดย์

Facebook Comments